Kauppakeskus Saaren havainnekuva ulkoa ilmasta

Laajasalon uusi kirjasto ja Nuorten ympäristötila avataan 22.11.

Laajasalon uusi kirjasto ja Nuorten ympäristötila avataan 22.11. Laajasalon kauppakeskus Saaressa. Kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteiset tilat tiivistävät yhteistyötä.

Helsingin ensimmäiset kauppakeskukseen sijoittuvat kirjasto ja nuorisotila avataan 22.11. Laajasalon uuteen kauppakeskus Saareen. Avajaispäivän ohjelmassa on muun muassa Vieno Motors -kollektiivin anarkofloristisia esityksiä ja Myyrän vierailu. Nuorten ympäristötilassa paljastetaan katutaiteilija Jussi Two Sevenin uusi teos. Uusien tilojen sisustussuunnittelun on toteuttanut Franz Design Oy.

Modernit tilat ja uudenlaisia toimintoja

Kaupungin palvelut tuovat vapaata kaupunkitilaa muutoin kaupalliseen ympäristöön. Osittain yhteiset tilat tiivistävät entisestään kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyötä ja mahdollistavat yhteisten tapahtumien ja tempausten järjestämisen. Yhteinen monitoimitila ja tilava terassi ovat varattavissa myös yhteisöjen ja kaupunkilaisten käyttöön. Osa kirjaston nuortenkokoelmasta on sijoitettu nuorisotilaan ja nuorisotilan kautta on käynti kirjastoon. Paljon toivottu lukukoira-toiminta toteutuu nuorten ympäristötilan tiloissa.

Uusi kirjastotila palvelee entistä paremmin sekä pistäytyjien että eri-ikäisten oleskelijoiden tarpeita. Ajankohtaisista teemanäyttelyistä on helppo poimia lainattavaa, ja perhealueella viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin.

– Asiakaskyselyn toiveiden mukaan lastenalueella lapset voivat paitsi selailla ja katsella kirjoja, myös leikkiä. Vanhemmille ja isovanhemmille on tarjolla mukavia istuimia, joissa voi lueskella lehtiä. Suositut satutuokiot jatkuvat myös uudessa kirjastossa, sanoo kirjastonjohtaja Anne Mankki.

– Uusi kirjasto on luonteeltaan lukemaan houkutteleva ja palveleva. Henkilökunta on valmiina auttamaan ja opastamaan asiakkaita askarruttavissa kysymyksissä. Mitä ihmettä lukisin? Mistä löytäisin tietoa? Miten tulostan ja skannaan? Voinko varata salin käyttööni? Haluaisin järjestää kirjastossa sanataidepajan, onnistuuko? Milloin se kirjailijatapahtuma olikaan?

Tähtäimessä ekovallankumous

Nuorten ympäristötilaa hallinnoi Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö ja se on avoin kaikille helsinkiläisille nuorille, nuorten ryhmille ja kuntalaisille. Tilassa tullaan järjestämään nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa ympäristötoimintaa, kuten ekokahvila- ja eläintoimintaa, tapahtumia ja tempauksia sekä teemallisia ja vuodenaikojen mukaan vaihtuvia toimintoja. Tilaa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä nuorten ja yhtyeistyökumppaneiden kanssa ja jatkossa pyritään jatkuvasti vahvistamaan nuorten itsensä roolia toiminnan tuottajina.

– Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua tila voisi pyöriä lähes kokonaan nuorten itsensä toimesta ja nuorisotyöntekijöiden rooli on toimia lähinnä toiminnan mahdollistajina, sanoo Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Susanne Österlund-Toivonen.

– Tuemme nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisäämme nuorten ympäristötietoisuutta. Tavoitteena on toteuttaa pienimuotoinen ekovallankumous, jonka seurauksena ympäristöarvot läpäisevät luonnostaan kaikkea tilassa tapahtuvaa toimintaa, ilman että ympäristön tarvitsee sinänsä olla kaiken toiminnan keskeisenä teemana.

Modernit ja valoisat tilat houkuttelevat myös niitä nuoria, jotka eivät ole viihtyneet vanhassa nuorisotilassa. Uudessa ympäristötilassa ei enää jaotella toimintaa ”pienille” ja ”isoille” vaan ymmärretään vertaistuen merkitys sekä se, että nuorille aikuisille on olemassa todella vähän tiloja, joissa oleskelu on sallittua ja kivaa. Tila on avoin kaikille helsinkiläisille nuorille, ei vain laajasalolaisille.

Tilan suunnittelussa on osallistettu mm. kummiluokkaa, joka on läheisen Laajasalon peruskoulun yläkoululuokka. Oppilaat ovat osallistuneet palvelumuotoiluprosessiin, jossa on käyty läpi kaupunkilaisprofiileja. Heidän kanssaan on hahmoteltu uuden tilan toimintaa ja kalusteiden värejä ja lisäksi heidän kanssaan on puhuttu turvallisuudesta sekä siitä, miten kauppakeskus ympäristönä toimii ja miten kohdataan muita kauppakeskuksen asiakkaita.

Kauppakeskus Saari sijaitsee osoitteessa Yliskylän puistokatu 4.

Teksti: Kati Hurme