“Lukuhaaste on parasta, mitä viime vuonna tapahtui”

Helmet-lukuhaaste toteutettiin vuonna 2016 toista kertaa. Marraskuun aikana pyysimme lukuhaasteen osallistujia vastaamaan osallistujakyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 355 lukijaa. Kokemukset lukuhaasteesta olivat positiivisia.

Lukuhaasteen osallistujista hieman yli puolet asuu Helmet-kirjastojen alueella eli pääkaupunkiseudulla, mutta lukuhaaste kerää osallistujia myös eri puolilta Suomea sekä ulkomailta. Pirkanmaalla asuu 16 prosenttia, Varsinais-Suomessa 16 prosenttia ja muualla Uudellamaalla 14 prosenttia vastaajista. 4 prosenttia kertoi asuvansa ulkomailla, heistä pääosa asuu eri Euroopan maissa.

93 prosenttia kyselyyn vastanneista oli naisia. Miehiä vastaajista oli 5 prosenttia, ja 2 prosenttia oli muunsukupuolisia tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan. 72 prosenttia vastaajista oli 30-59-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita vastaajia oli yhteensä noin 17 prosenttia ja 60 vuotta täyttäneitä 11 prosenttia.

Lukuhaasteen osallistujat ovat kyselytulosten perusteella myös erittäin aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Miltei kaikki vastaajat (98 prosenttia) kertoivat käyttävänsä kirjaston palveluja.

Haasteesta keskustellaan töissä ja kotona

Lukuhaasteen ympärille on syntynyt vahva sosiaalisen lukemisen yhteisö. 70 prosenttia vastaajista kertoo kuuluvansa Helmet-lukuhaasteen Facebook-ryhmään, minkä lisäksi 68 prosenttia kertoi keskustelleensa lukuhaasteesta myös muualla. Merkittävä osa vastaajista kertoi keskustelleensa lukuhaasteesta ystäviensä ja perheenjäsentensä kanssa tai työpaikallaan. Lisäksi lukuhaasteesta on keskusteltu myös sosiaalisessa mediassa, kuten osallistujien omilla tai muiden Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä sekä kirjablogeissa.

“Keskustelut facebookissa olivat mukavia seurata. Keskustelin myös työpaikalla haasteesta ja muutama muukin innostui mukaan.”

Peräti 59 prosenttia kertoi kuulleensa lukuhaasteesta ensimmäisen kerran sosiaalisen median kautta. Kirjaston verkkosivuilta lukuhaasteesta oli kuullut osallistujilla 17 prosenttia, ystäviltä ja sukulaisilta puolestaan 11 prosenttia vastaajista. Vain 6 prosenttia vastaajista kertoi kuulleensa lukuhaasteesta kirjastossa vieraillessaan. Tuloksia saattaa hieman vääristää se, että tietoa osallistujakyselystä on levitetty ensisijaisesti Helmet-sivujen ja Facebook-ryhmän kautta.

Lukuhaasteen Facebook-ryhmästä haetaan kirjavinkkejä ja vertaistukea

Yli kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta kertoi kuuluvansa myös lukuhaasteen Facebook-ryhmään. Kyselyn perusteella kokemukset ryhmästä ovat erittäin positiivisia. 97 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että lukuhaasteen FB-ryhmässä on hyvä tai erittäin hyvä tunnelma.

“Tunnelma ryhmässä oli ihanan kannustava ja avarakatseinen, tykkäsin!”

“Ryhmän tunnelma on positiivinen eikä koskaan tarvitse pelätä että kommenttia/päivitystä pilkataan. Yli puolet lukemistani kirjoista oli ryhmässä tulleita ehdotuksia ja en varmasti olisi onnistunut suorittamaan haastetta ilman ryhmän ehdotuksia ja ideoita,” kertoo eräs kyselyn vastaajista. Lähes puolet vastaajista koki, että ryhmästä on ollut heille jonkin verran apua lukuhaasteen suorittamisessa. Miltei yhtä moni kertoi puolestaan saaneensa apua melko paljon tai erittäin paljon. Vain 5 prosenttia koki, ettei ollut saanut apua ryhmästä tai oli saanut sitä hyvin vähän.

Kuten yleensä Facebookin keskusteluryhmissä, myös lukuhaasteen ryhmässä erityisen aktiivisten keskustelijoiden osuus on varsin pieni. Vain joka kymmenes vastaajista tunsi osallistuneensa ryhmän keskusteluun melko tai erittäin paljon. Suurin osa ryhmän jäsenistä on jostain kahden ääripäiden väliltä keskustelijoina, sillä 89 prosenttia koki osallistuneensa keskusteluun jonkin verran tai hyvin vähän. Keskusteluun osallistumisaktiivisuus ei kuitenkaan kerro siitä, miten hyödylliseksi ryhmä on koettu:

“Haasteen ympärille perustettu fb-ryhmä on ollut mukava lisä, vaikka keskusteluun en olekaan osallistunut muuta kuin seuraajana.”

Moni ryhmän jäsen tuntui arvostavan sitä, että myös kirjastojen henkilökuntaa on mukana ryhmässä. Toisaalta myös joitain toiveita ryhmän kehittämisestä esitettiin kyselyn vastauksissa. Niihin ryhmän ylläpidon on tarkoitus kiinnittää huomiota vuoden 2017 lukuhaasteeseen valmistautuessaan. Tärkeimmäksi tavoitteeksi koemme kuitenkin ryhmän erinomaisen tunnelman säilyttämisen.

Osallistujilla selvät suosikit ja inhokit haastekohdista

Kysyimme myös, mistä haastekohdista osallistujat pitivät eniten ja vähiten tämän vuoden haasteessa sekä mitkä haastekohdat olivat erityisen helppoja tai vaikeita. Vastaajat saivat valita kaikkien haastekohtien listalta korkeintaan kolme haastekohtaa.

Helpoimmat haastekohdat:

 • 8. Kirja kirjailijalta, jonka tuotantoa en ole aiemmin lukenut (48 prosenttia)
 • 3. Kirjassa rakastutaan (45 prosenttia)
 • 44. Kirjassa joku kuolee (35 prosenttia)

Pidetyimmät haastekohdat:

 • 8. Kirja kirjailijalta, jonka tuotantoa en ole aiemmin lukenut (23 prosenttia)
 • 4. Maahanmuuttajasta, pakolaisesta tai turvapaikanhakijasta kertova kirja (14 prosenttia)
 • 5. Kirjan kannesta voi tehdä kirjanaaman (14 prosenttia)

Vaikeimmat haastekohdat:

 • 43. Kirjassa mukana Pablo Picasso (38 prosenttia)
 • 7. Vihervuosi 2016 sloganiin sopiva kirja (28 prosenttia)
 • 22. Kirjassa mukana Marilyn Monroe (23 prosenttia)

Vähiten pidetyt haastekohdat:

 • 7. Vihervuosi 2016 sloganiin sopiva kirja (23 prosenttia)
 • 43. Kirjassa mukana Pablo Picasso (22 prosenttia)
 • 31. Olympialaisista kertova kirja (22 prosenttia)

Myös kohtia 22. Kirjassa mukana Marilyn Monroe ja 21. 1700-luvulla kirjoitettu kirja pidettiin vaikeina. Picassoa, Monroeta ja olympialaisia käsittelevät kohdat oli koettu hankaliksi niiden rajaavuuden takia. Toisaalta hyvin erilaiset kohdat miellyttävät eri lukijoita. Esimerkiksi kohta 5. Kirjan kannesta voi tehdä kirjanaaman keräsi sekä kiitosta että kritiikkiä.

“Tänä vuonna olen kokenut jotkin haastekohdat turhan tiukasti rajatuiksi, vaikka miten vapaasti saakin tulkita. Henkilökohtaisesti luulen, että pitäisin eniten mahdollisimman avoimista, ei-tarkoitushakuisista haastekohdista.”

Moni piti 50 kohdan listaa sopivana, mutta osa oli kokenut määrän liian suureksi. Urakan helpottamiseksi ehdotettiin muun muassa haasteen lyhyempää versiota tai lasten lukuhaasteen aktiivisempaa markkinointia myös aikuisille. Toisaalta jotkut kaipasivat jopa laajempaa haastetta.

“50 kirjaa on aika paljon toisille ja toisille taas vähemmän. Olen onnistunut suorittamaan noin puolet, joka on täyttynyt helposti ilman että kirjoja on tarvinnut kauheasti valita. Tylsää jos näin paljon jää lukematta haasteesta. Voi olla että ensi vuosi jää väliin kun haluaisin suorittaa koko tämän vuoden listan.”

wordle muuta palautetta lukuhaasteesta.jpg Sanapilvi avoimista vastauksista kysymykseen "muuta palautetta Helmet-lukuhaasteesta".

Ei vain yhden vuoden projekti

30 prosenttia vastaajista kertoi osallistuneensa haasteeseen myös vuonna 2015. Etenkin lukuhaasteen Facebook-ryhmän jäsenmäärä kasvoi heti, kun vuoden 2016 lukuhaaste oli julkaistu. Näyttää siltä, että innostus lukuhaasteesta on pysyvää laatua, sillä peräti 98 prosenttia vastaajista suunnittelee osallistuvansa lukuhaasteeseen myös tulevaisuudessa.

Lukuhaasteen on jättänyt kesken vuoden aikana 8 prosenttia vastaajista. Yleisimpiä syitä haasteen keskeyttämiselle ovat olleet ajanpuute, erilaiset muutoksen elämäntilanteessa sekä halu lukea täysin oman valinnan mukaan.

Osallistujien yleistunnelma lukuhaasteesta on erinomainen. Yli 90 prosenttia kaikista vastaajista kertoi, että heidän yleistunnelmansa lukuhaasteesta oli vastaushetkellä joko hyvä tai erittäin hyvä. Vain muutama vastaaja luonnehti yleistunnelmaansa huonoksi tai erittäin huonoksi.

“Loistava idea ja toivottavasti näitä tulee jatkossakin. Vaikka tänä vuonna en ihan kaikkia kohtia saa täytettyä, voi onneksi kriteereitä hyödyntää myös tulevaisuudessa.”

Lukuhaaste kannustaa uuden äärelle

Yksi kantavista ideoista lukuhaasteen taustalla on ollut kannustaa ihmisiä kokeilemaan omien lukumieltymystensä rajoja ja tutustumaan uuteen leikkimielisten haastekohtien avulla. Ilmeisen monella osallistujalla tavoite on toteutunut, sillä 70 prosenttia vastaajista kertoi lukeneensa vuonna 2016 jonkin kirjan, jota he eivät olisi lukeneet ilman lukuhaastetta.

“Minusta tämä toimii näin todella hyvin. Jokainenhan voi toteuttaa tätä tavallaan. Toisaalta lukuhaasteen myötä luin myös sellaisia kirjoja joita en muuten olisi lukenut ja jouduin näin myös laventamaan lukutottumuksiani. Teki todella hyvää. En olisi varmaankaan lukenut Liv Strömquistin Kiellettyä hedelmää jollei haasteessa olisi ollut sarjakuvakohtaa. Tämä pisti minut miettimään kirjallisuusmakuani, tykkäsin tästä kovin vaikka jätinkin haasteen kesken.”

“Aivan mahtava tämä lukuhaaste! On tullut luettua todella paljon kaikkea sellaista uutta ja erilaista, jota ei ilman lukuhaastetta olisi tullut luettua. Aiemmin luin pääasiassa pelkkiä dekkareita, nyt on genre laajentunut huomattavasti. On myös tullut luettua paljon enemmän kuin normaalisti.”

Uusi haaste julkaistaan vuoden lopussa

Helmet-lukuhaaste jatkaa lukijoiden innostamista ja haastamista myös vuonna 2017. Uutta haastetta laaditaan parhaillaan, ja sen tekemisessä hyödynnetään lukuhaasteeseen osallistuneiden ehdotuksia. Uusi lukuhaaste julkaistaan viimeistään 31.12.

Artikkelin lomassa esitetyt lainaukset ovat suoria lainauksia kyselyn avoimista vastauksista.

Teksti: Riikka Utriainen
Kuva:  Hernán Piñera / Flickr     CC BY-SA 2.0