Millaisia tulevaisuuden kirjastopalveluja ja missä päin Espoota?

Espoon kaupunginkirjasto on tuottanut FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijoiden kanssa palveluverkkoselvityksen päätöksenteon ja palveluiden kehittämisen tueksi. Selvityksessä käydään läpi Espoon kirjastopalveluiden vaikuttavuutta, tasapuolisuutta ja palvelutasoa.

Palveluverkkoselvitys käsiteltiin Espoon kulttuurilautakunnan kokouksessa 20.9.2022. Lautakunta piti selvitystä erinomaisena osoituksena tiedolla johtamisesta ja antoi siitä muutenkin hyvää palautetta. 

Kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg kuvailee kirjan esipuheessa työtä näin:

”Selvitys tehtiin, koska koimme tärkeäksi saada ajankohtaista tietoa kirjaston nykytilasta ja tulevaisuuden skenaarioista. Tällaisen perusteellisen tietopohjaisen selvityksen tekemiselle oli tarve, koska kirjasto herättää monenlaisia tunteita nopeasti muuttuvassa maailmassa ja elämme erilaisten säästöpaineiden keskellä.

Selvityksen tavoitteena oli määritellä toimipisteiden palvelutaso ja hahmottaa tulevaisuuden tarpeita. Suunnitelmassa palvelutaso kuvataan palvelukonsepteina, joita ovat aluekirjasto, lähikirjasto, asiointikirjasto, hakeutuva palvelu ja e-kirjasto. Lisäksi selvityksessä on sekä asiakkaille että sidosryhmille tehtyjen kyselyjen tulokset.”

Voit tutustua palveluverkkoselvitykseen lukemalla sen verkkojulkaisuna.

Tai lainata sen kirjastosta. Tarkista kirjan saatavuus Helmet-hausta. Varaaminen ja kirjan toimittaminen haluamaasi kirjastoon on maksutonta.