Muutoksia Espoon kirjastoautojen toimintaan

Espoon kaupunginkirjaston kirjastoautotoiminta on muuttunut.
 

Mitä on tapahtunut?

• Kirjastoautot eivät aja enää iltareittejä 
 
• Kirjastoauto Helmi on poistunut pysyvästi Espoon kaupunginkirjaston käytöstä
 
• Kirjastoauto Välkky vierailee kaukana kirjastoista sijaitsevilla kouluilla ja jatkaa pääasiassa tapahtuma-autona tehden yhteistyötä niin kaupungin eri yksiköiden, kuten oppilaitosten, kuin myös muiden espoolaisten toimijoiden eli vaikkapa järjestöjen kanssa.
 
• Kouluille, joilla jatkossa ei ole säännöllistä kirjastoautopysäkkiä, järjestetään myös tulevaisuudessa kirjastopalveluita eri tavoin. esimerkiksi kirjavinkkaustuokioina. Myös muita palveluja suunnitellaan. Tiedotamme aiheesta tarkemmin erikseen suoraan kouluille.
 
• Päiväkodeille toimitetaan jatkossa aineistoa Postin kuljetuksella. Tiedotamme aiheesta tarkemmin erikseen suoraan päiväkodeille.
 
• Palvelutalot voivat tilata aineistoa teemalaatikkoina.
 

Miksi kirjastoautotoimintaa supistetaan?

Päätöksen taustalla ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman (TaKe) mukaiset säästöt, joita kaikki kaupungin yksiköt, siis myös kaupunginkirjasto, on velvoitettu etsimään. Kirjastoautotoiminta on yksi niistä kohteista, joiden supistamisen ja muutosten kautta kirjasto toteuttaa siltä edellytetyt säästöt. Samalla kaikkia hakeutuvia kirjastopalveluita konseptoidaan uudella tavalla.
 
Hakeutuvan kirjastopalvelun uusi konsepti korostaa monipuolisuutta ja mukaan kutsumista. Espoo- tarinan mukaisesti palveluita tuotetaan vahvasti osana yhteistyöverkostoa. Sitä laajennetaan aktiivisesti ja mukana on kaupungin sisäisiä toimijoita, järjestöjä ja yrityksiä. Myös kirjaston on oltava mukana tässä kehittämisessä, joka tekee toiminnasta entistä tehokkaampaa ja mahdollistaa asukkaiden ja kumppaneiden osallistumisen.
 

Miten löydän minulle lähimmän kirjaston?

Kaikkien Espoon kaupunginkirjaston toimipisteiden yhteystiedot löydät Kirjastot ja palvelut -luettelosta Helmet-sivuilta. Luettelossa ovat kaikki pääkaupunkiseudun yleiset kirjastot. Espoon kirjastojen sijainnit kartalla Espoon palvelukartalta (haku: yleiset kirjastot).
Aina fyysisesti lähin kirjasto ei ole arjen kannalta käytännöllisin esimerkiksi kulkuyhteyksien vuoksi. Joskus onkin järkevää hoitaa kirjastoasiointi toisessa, arjen kannalta kätevämmin sijaitsevassa kirjastossa. Voit siis itse valita, missä kirjastossa haluat jatkossa asioida tai käyttää vaikka useaa eri kirjastoa. Helmet-kirjastokortilla voit lainata kaikista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen toimipisteistä.
 

Miten muutan varausten noutokirjaston?

Helmet-sivuilla voit varausta tehdessä aina valita varauksen noutopaikaksi minkä tahansa Helmet- kirjaston. Jo tehtyjen varausten noutopaikan voit muuttaa Helmet-sivujen Omat tiedot -sivulta, mikäli varaus ei ole matkalla tai odottaa noutoa -tilassa (ohjeet Helmet-sivuilla). Suosittelemme muuttamaan varauksen noutopaikan itse, jolloin voit varmistaa, että uusi noutopaikka on sinulle käytännöllisin mahdollinen.
 
Mikäli et ole muuttanut itse varauksen noutopaikkaa kesäkuun loppuun mennessä, kirjasto siirtää varaukset noudettaviksi Sellon kirjastosta. Jos Sellon kirjasto ei ole sinulle hyvä noutopaikka, vaihda noutopaikka Helmet-sivuilta (ohjeet Helmet-sivuilla). Voit myös pyytää kirjaston henkilökuntaa muuttamaan noutopaikan.
 
Jos haluat muuttaa kotikirjaston eli sen kirjaston, jota järjestelmä ensisijaisesti tarjoaa sinulle, voit tehdä sen Helmet-sivujen Omat tiedot -sivulta Muuta yhteystietoja -kohdasta (ohjevideo tietojen muuttamisesta). Halutessasi voit myös pyytää kirjaston henkilökuntaa muuttamaan kotikirjaston asiakastiedoissasi. Asiakastietojen muuttamisen yhteydessä pitää henkilökunnalle aina esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus tai ajokortti.
 
Huomaa, että noutoaika muualla kuin kirjastoautossa on 6 arkipäivää (ma-pe sekä arkipäivien väliin jäävät viikonloput sekä mahdolliset pyhäpäivät).
 

Minun on vaikea päästä kirjastoon, miten voin jatkossa lainata?

Jos sinun on vaikea vierailla kirjastossa esimerkiksi iän, sairauden tai vamman vuoksi, voit saada kirjastoaineistoa myös vaihtoehtoisilla tavoilla:
 
• Voit hakea kirjaston joustoasiakkaaksi, jolloin valtuutat läheisesi hoitamaan kirjastoasioinnin puolestasi. Lisätietoa joustoasiakkuudesta löydät Helmet-sivuilta.
 
• Voit hakea Espoon kaupunginkirjaston kotipalvelu Taikan asiakkaaksi. Kotikirjasto Taika toimittaa asiakkaalle hänen toivomaansa aineistoa suoraan kotiin kerran kuussa. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Lisätietoja kotipalvelu Taikasta löydät Helmet-sivuilta.
 
• Halutessasi voit hyödyntää myös Helmet-kirjastojen laajaa e-kirjastoa, jonka valikoimista löytyy mm. e-kirjoja, äänikirjoja, lehtiä ja musiikkitallenteita, joita voit käyttää omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. Lisätietoa e-kirjastosta löydät Helmet-sivuilta.
 

Kuka päätti kirjastoautotoiminnan muutoksista?

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman (TakE) lokakuussa 2020. Ohjelman tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja talouden tasapainoa suunnitelmallisesti vuosina 2020–25. Kaikkien yksiköiden ja palvelualueiden oli esitettävä säästökohteita. Valinnat siitä, miten kirjastolle osoitetut säästövaatimukset toteutetaan, on siis tehty kirjaston johto.

Myös ilman TakEsta johtuvia säästöpaineita kirjastoautotoimintaa olisi ollut tarpeen uudistaa Espoossa. Muutoksia kirjastoautotoimintaan olisi siis joka tapauksessa tehty mutta nyt samalla toteutetaan myös osa kirjastolta vaadituista säästöistä.
 

Mistä säästöt siis konkreettisesti tulevat?

• Kirjastoautojen ylläpitokulut vähenevät, kun Helmi-auto poistuu käytöstä.
• Tilakustannukset vähenevät huomattavasti, kun aiemmin mm. kirjastoautotoiminnan käytössä ollut Porrastalo-kiinteistö poistuu kirjaston käytöstä. Muut Porrastalossa olleet toiminnot on jo siirretty toisiin toimipisteisiin (kirjaston logistiikka Tapiolan kirjaston tiloihin, kirjaston kotipalvelu Sellon kirjaston tiloihin) ja Välkky-kirjastoautolle etsitään tällä hetkellä uutta tallia.
 

Miksi kirjastoauto Helmistä luovuttiin?

Kirjastoauto Helmi oli huonossa kunnossa ja sen kunnostaminen olisi maksanut. Koska kirjaston pitää tehdä säästöjä, yksi säästöpäätös oli olla kunnostamatta Helmiä. Helmi laitetaan myyntiin, jolloin siitä mahdollisesti saadaan myös tuloa kirjastolle.
 

Mitä tapahtui kirjastoautojen henkilökunnalle?

Kirjastoauton henkilökunta jatkaa kirjaston palveluksessa eikä ketään irtisanota toiminnan supistamisen myötä.
 
Osa kirjastoauton henkilökunnasta jatkaa työskentelyä kirjastoauto Välkyssä. Osa kirjastoauton henkilökunnasta on siirtynyt työskentelemään osittain tai kokonaan muissa Espoon kaupunginkirjaston toimipisteissä.
 
Monet kirjastoautoissa viime vuosina työskennelleet henkilöt ovat tähänkin asti työskennelleet kirjastoautoissa vain osan työajastaan ja muutoin muissa Espoon kirjastoissa.
 

Minne voin antaa palautetta?

Kirjastoautopalveluiden supistamista koskevan palauteen ja kysymykset voi ensisijaisesti lähettää kirjastolle Espoon kaupungin palautejärjestelmän kautta osoitteessa www.espoo.fi/palaute. Pyrimme vastaamaan palautteisiin kolmen arkipäivän kuluessa.
 
Päätökset mm. kaupunginkirjastolle osoitetuista säästövaatimuksista on tehty kaupunginvaltuustossa. Kirjasto ei itse tee päätöksiä siitä, minkä suuruisia säästöjä meiltä edellytetään vaan ainoastaan siitä, miten säästöt toteutetaan. Mikäli haluat antaa palautetta säästövaatimuksista yleisesti, suosittelemmekin ottamaan yhteyttä suoraan kaupunginvaltuutettuihin. Lisätietoja valtuustosta ja valtuutettujen yhteystietoja löydät Espoon kaupungin sivuilta Päätöksenteko-osiosta.
   

Haluaisimme kirjastoauto Välkyn mukaan tapahtumaamme syksyllä. Miten se onnistuu?

Kirjastoautoa voi kutsua mukaan erilaisiin tapahtumiin myös tulevaisuudessa. Jos järjestö, yhteisö, koulu, päiväkoti tai jokin muu taho on järjestämässä tapahtumaa, johon kirjastoauto haluttaisiin mukaan, kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen kirjastoautot@espoo.fi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kysely lähetetään kirjastolle, sitä todennäköisemmin vierailu onnistuu.