Parasta palvelua -hankkeessa kehitetään omatoimikirjastoja

Espoon, Lahden ja Tampereen kaupunginkirjastot ovat lähteneet yhteistuumin kehittämään omatoimikirjaston toimintaa ja palveluja. Parasta palvelua omatoimisesti -hankkeessa kuullaan asiakkaita ja mietitään sitä, mitä kirjaston työntekijän pitäisi omatoimikirjastossa tehdä.

Espoon ensimmäinen omatoimikirjasto avattiin Suurpellossa vuonna 2015 ja nyt, neljä vuotta myöhemmin, omatoimikirjastoja on jo 11. Suunta on koko Suomen osalta sama. Uudet lähikirjastot suunnitellaan sellaisiksi, ettei henkilökuntaa aina tarvita, vanhojen kirjastojen aukioloaikoja laajennetaan omatoimikäyttöön siirtymällä ja omatoimikirjastojen määrä kasvaa siten vuosi vuodelta.

Alkuvuosina omatoimikirjastoissa on keskitytty teknisiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin: ovien ja omatoimikirjautumisen toimivuuteen, itsepalveluautomaatteihin, turvallisuusohjeisiin, opasteisiin ja siihen, että asiakkaat osaavat toimia silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Hankkeen myötä kehittämisen painopiste on nyt tarkoitus siirtää siihen, mitä kirjaston seinien sisällä tapahtuu. Hankkeen aikana kysymme kirjastojen asiakkailta ja muilta alueen asukkailta, mitä he toivovat kirjastoltaan ja sen henkilökunnalta.

Miten lähes aina auki oleva kirjasto voisi auttaa sinun arkeasi? Kaipaatko kirjastossa henkilökunnan kohtaamista vai onko tärkeämpää, että laitteet ja aineisto ovat kunnossa tai että kirjastosta löytyy silloin tällöin jotakin erikoisempaa tekemistä tai opittavaa? Löytyisikö lähialueelta yhdistys- tai harrastustoimintaa, joka voisi kokoontua kirjaston tiloissa? Millaista toimintaa nuoret haluaisivat kirjastoon vai onko tärkeämpää se, että kirjastossa voi tavata kavereita tai tehdä rauhassa läksyjä? Miksi kirjasto on joillekin alueen asukkaille tärkeä ja toisille taas ei? Ja miten kirjastossa käyvien toiveet ja tarpeet sovitetaan yhteen niin, että asiointi ja ajan viettäminen kirjastossa on mukavaa kaikille ja vaivatonta myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla?

Loppuvuoden 2019 aikana Parasta palvelua omatoimisesti –hankkeen tarkoituksena on järjestää erilaista asiakkaita osallistavaa toimintaa useimmissa Espoon omatoimikirjastoissa. Nöykkiön kirjastossa ajatuksia on jo kerätty alle kouluikäisiltä lapsilta. Laajalahdessa ja Viherlaaksossa tiedustellaan seniorien mielipiteitä omatoimikäytöstä ja kirjaston palveluista. Laaksolahden, Haukilahden ja Suurpellon alueilla omatoimikirjaston palveluita mietitään ruuhkavuosia elävien perheiden näkökulmasta ja Kauklahden kirjastossa osallistetaan omatoimipalvelujen suunnitteluun miehiä, jotka eivät kirjastoa juuri käytä. Tampereen ja Lahden omatoimikirjastot kysyvät saman kaltaisia kysymyksiä eri asiakasryhmiltään ja yhdessä saamme toivottavasti kerättyä monenlaisia näkökulmia omatoimikirjastoihin. Asiakkailta tulleiden ajatusten ja toiveiden pohjalta kirjastoissa tehdään keväällä 2020 kehittämiskokeiluja, joista toimivimmat otetaan myöhemmin käyttöön muissakin kirjastoissa.

Tervetuloa mukaan kehittämään oman kirjastosi toimintaa ja vaikuttamaan omatoimikirjastojen palvelujen kehittämisen painopisteisiin! Kerro, mikä Sinulle on tärkeää oman kirjastosi toiminnassa!

Lisätietoja voit kysyä omasta lähikirjastostasi tai meiltä hankkeen parissa työskenteleviltä:

Tiina Ollikainen (p. 046 855 3944, tiina.h.ollikainen@espoo.fi) ja

Riikka Pohjola (p. 043 824 6225, riikka.pohjola@espoo.fi)