Mitä lukea, kun ei tiedä mitään kielestä ja kääntämisestä

Mitä lukea, kun ei tiedä mitään -sarjassa eri alojen ammattilaiset antavat lukuvinkkejä oman alansa kirjallisuudesta. Tällä kertaa jaamme kirjavinkkejä kielen kääntäjiltä, kielitieteilijöiltä ja muilta työtä kielen kanssa tekeviltä.

Mitä lukea sellaisesta aiheesta, josta ei tiedä mitään? Aloittelijan voi joskus olla vaikea keksiä, mistä uuteen asiaan tutustuminen kannattaa aloittaa. Siksi päätimme kysyä eri alojen ammattilaisilta, mitä oman alansa kirjoja he suosittelisivat aloittelijalle. Kirjavinkkejä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti aiheen opiskeluun vaan enemmänkin yleissivistyksen kartoitukseen. Tässä seitsemänosaisessa vinkkisarjassa jaamme näitä suosituksia.

Suomessa osataan varsin hyvin englannin kieltä muun muassa siksi, että televisio-ohjelmamme tekstitetään. Mutta mitä sinä tiedät kielen kääntämisestä tai englannin kielestä? Kielen tutkimisesta ja kääntämisestä ammatin itselleen tehneet ovat näillä vinkeillä kertoneet, miten voimme tutustua kääntämisen ja englannin kielen lisäksi puhetieteeseen, käsikirjoitustutkimukseen tai kielitieteisiin yleensä.

Vinkkisarja on saanut inspiraation Helmet-lukuhaasteen 2017 haastekohdasta 48. Kirja aiheesta, josta tiedät hyvin vähän. Kiitämme kaikkia kirjavinkkejä jakaneita.

Kirjavinkit

Kielen kääntäminen

Alussa oli käännös
Riitta Oittisen ja Pirjo Mäkisen toimittama kirja johdattaa yleistajuisesti kääntämisen ja tulkkauksen teorian ja käytännön kysymyksiin. Kirjan kirjoittajat ovat alan tutkijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita, mikä takaa näkökulmien ja kääntämiskäsitysten monipuolisuuden. Kirja kertoo myös siitä, miten merkittävällä tavalla kääntäjät ja tulkit vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomen kielen kehitykseen. (BTJ)

Ohjelmatekstitys

Puheesta tekstiksi: puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja
Puhe ja kirjoitus ovat olemukseltaan erilaisia, eikä puheen muuttaminen kirjoitukseksi ole ongelmatonta. Puhe on äänellistä, ja ääni on hetkellistä. Kirjoitus taas on visuaalista, kirjoittajasta ja kirjoitushetkestä irrallaan olevaa. Puheen siirtäminen kirjoitukseksi on kuitenkin monissa tilanteissa tarpeen. Saamme usein nähdäksemme tekstiä, jonka takana on puhetta: luemme lehdistä haastatteluja tai katsomme tekstitettyjä televisio-ohjelmia.Teoksen artikkelit valottavat sitä, millaisilla keinoilla puhetta siirretään kirjoitukseksi ja miten teknologia on vaikuttanut siirtämiseen. (BTJ)

Englannin kieli

David Crystal: The English Language (Saatavilla vain englanniksi)
Perusteellinen katsaus englannin kieleen sen kaikissa muodoissa. Crystal kirjoittaa kielen rakenteesta ja siitä, miten englantia käytetään ympäri maailmaa sekä kertaa myös englannin kielen historian lyhyesti. 

George Yule: The Study of Language (Saatavilla vain englanniksi)
Käyttäjäystävällinen johdatus kielentutkimukseen, joka ei oleta mitään lähtötietoja lukijalta. Yule selittää keskeisimmät kielitieteen konseptit helposti sisäistettävinä kokonaisuuksina. Aiheina muun muassa miten lapset oppivat kielen, miksi miehet ja naiset puhuvat erilailla sekä kaikki kielen keskeisimmät elementit.

Käsikirjoitustutkimus

Tuomas Heikkilä: Piirtoja ja kirjaimia: kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla
Harva käyttöesine on muuttunut tuhannen vuoden kuluessa niin vähän kuin kirja. Tuskin minkään muun taidon kuin kirjoittamisen kehitys kuvastaa yhtä hyvin länsimaisten tapojen ja kulttuurin kehitystä. Käsinkirjoitettu kirja, keskiaikainen käsikirjoitus, on kuin historian tallelokero, jonka salojen avaaminen paljastaa meille oman maailmankuvamme perustan. Uusinta suomalaista keskiajantutkimusta edustava teos esittelee keskiajan kirjallisuutta, kirjan tekemisen huippuammattilaisia, kirjastoja, kirjoittamisen arkea ja kirjoittajan ilon hetkiä. (BTJ)

Puhetiede, logopedia

Puhuva ihminen
Puhuva ihminen tarkastelee puhetta lukuisista erilaisista näkökulmista. Teos on kattava, monitieteinen oppikirja puheesta puhetieteiden, psykologian, pedagogiikan, kielitieteen, kielten, terveydenhoidon ja lääketieteen opiskelijoille. Se soveltuu myös tietopaketiksi puheteknologiasta kiinnostuneille ja puheen parissa työskenteleville. (BTJ)

Kielitiede

Kaisa Häkkinen: Kielitieteen perusteet
Johdantoteos yleisen kielitieteen opintojaan aloitteleville ja muille kielitieteen teoriasta kiinnostuneille. (SKS) 

Fred Karlsson: Yleinen kielitiede
Kirjassa tarkastellaan kielentutkimuksen perusteita ja käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä ovat luonnolliset kielet ja miten ne eroavat muista kielistä? Miten erilaisia kielet ovat? Mitä käsitteitä kielen kuvauksessa tarvitaan? Mikä on kielen järjestelmän ja sen käytön suhde? Miten kielet ryhmittyvät kielikunniksi? Mikä on uhanalaisten kielten asema? (BTJ)

Lue sarjan muut osat

Teksti: Riikka Utriainen, Espoonlahden kirjastot
Kuva: Unsplash.com