Daghems- och förskolesamarbete på svenska i Esbo

Välkommen till bibban med din daghemsgrupp eller  förskoleklass !  

I höst kan ni boka in er på en sagostund eller en  bokbio- stund på biblioteket.

Sagostunderna är högläsningsstunder kring ett tema som gruppen själv kan önska och räcker ungefär en halvtimme. I höst ordnas sagostunder bara på beställning, för en grupp åt gången och på den plats gruppen önskar: på valfritt bibliotek, utomhus eller på distans. 

Bokbio , som ordnas i samarbete med Finlandssvenskt filmcentrum, kombinerar filmvisning med prat/lek/pyssel och ordnas också endast på beställning på valfritt bibliotek. En bokbio-stund räcker ungefär en timme.

Anmäl din grupp på denna blankett. Kryssa för om ni önskar er en sagostund eller  bokbio,  och var  och när den ska äga rum. Kom också ihåg att skriva in om ni önskar er ett särskilt tema. På förskolan kan ni också gärna skriva ut vår  KULPS!-broschyr för förskolan för att minnas höstens program och specialevenemang.

Vårt mål är att det ska vara säkert att vistas på biblioteket för alla kunder och vi håller säkerhetsavstånd både till kunder och till annan personal. Vi hoppas därför att besökande grupper är av lämplig storlek för biblioteket och att stora grupper vid behov kan delas upp.

Vi hörs och ses under hösten!

  • Esbos svenska bibliotekspedagoger  

P.S. Håll också utkik för info om våra  Tekilur -verkstäder  för förskolorna! Där  kombinera s  vardagsteknologi, en berättelse och pyssel! Vi ordnar dem i samarbete med  Svenska  bildningstjänster och skickar ut info så fort vi vet mera om tidtabellen.