kolikot

Ingen kontant betalning på Åggelby bibliotek

Från och med 1.6.2018 är det inte längre möjligt att betala kontant på Åggelby bibliotek.
Biblioteksavgifter kan betalas med bank- och kreditkort. I Berghälls, Böle och Malms bibliotek kan man fortsättningsvis betala kontant.

Biblioteksavgifter kan även betalas via bibliotekens nätbetalningstjänst.
Nätbetalningstjänsten kan också användas på biblioteken. Personalen handleder vid behov.

Nätbetalningstjänsten

FAQ om nätbetalning 

Lånetider och avgifter