Regnbågshylla i Nöykis bibliotek

I Nöykis bibliotek har Regnbågshylla i vilken det samlats HLBTIQ-material* ur bibliotekens samlingar.

Med Regnbågshyllorna vill vi också informera att biblioteket finns till för alla, också för dem som hör till de sexuella minoriteterna och könsminoriteterna. HLBTIQ-materialet har redan i flera år varit mycket efterfrågat i biblioteken och nu har vi sammanställt en del av det till en helhet som är lätt att lokalisera. Samtidigt vill vi göra tröskeln lägre att ta tag i detta material eftersom ”kunderna har en hög tröskel att närma sig [personalen] då de letar efter HLBTIQ-innehåll”. (Kirjastolehti, 5/2014)

Utöver detta vill vi med Regnbågshyllorna också erbjuda majoritetsbefolkningen ett fönster till en annorlunda verklighet, eftersom kunskap ofta ökar empati och förståelse. "Läsning utvecklar sinnets teori som det kallas dvs. förståelse av att andra människor har sina egna tankar, sin egen tro, önskan och känsla. På så sätt lär den oss att sätta oss in i en annan människas situation.” (HS.fi, 8.1.2015)

I biblioteken har genom tiderna funnits specialsamlingar i vilka det upplevda materialet lyfts fram som viktigt. Bibliotekets roll i samhället är att vara en öppen plats fri från diskrimination samt en plats som främjar mångsidighet. Regnbågshyllorna är vårt milda och sakliga sätt att arbeta mot homo- och transfobi samt att upphäva tabun och fördomar.

I hyllan har samlats material som redan tillhört bibliotekets samlingar en längre tid. Nu har även skön- och facklitteratur, serier och filmer lyfts fram. Det finns material såväl för vuxna, unga som för barn också. Regnbågshyllornas samling byts ut regelbundet då passligt material återlämnas till biblioteket. Mer HLBTIQ-material finner du genom att i Helmet-materialsökningen skriva ordet "sateenkaarihylly". Om du inte i Helmet-biblioteken finner det HLBTIQ-material du önskar kan du göra ett anskaffningsförslag.

Man hittar också Regnbågshyllor i andra Helmet-bibliotek. Finlands första Regnbågshylla grundades i Berghälls bibliotek i början av år 2015. Tidigare har motsvarande Regnbågshyllor grundats i andra nordiska länder, bl.a. i Umeå bibliotek

* HLBTIQ-bokstavsförkortningen innehåller de första bokstäverna i grupperna som tillhör könsminoriteterna och de sexuella minoriteterna (homosexuella, lesbiska, bisexuella transsexuella, intersexuella, queers). Bokstavsförkortningen har olika versioner beroende på gruppen man vill hänvisa till. Källa: Seta