Kaksi nuorta tyttöä lukee

Samarbete bibliotek – skola

Mera information om hösten 2020 inom kort.

Välkommen till biblioteket med dina elever. Kom på besök, låna böcker, upplev biblioteket som lärmiljö eller delta i någon av de tjänster biblioteket erbjuder skolorna.

Biblioteket erbjuder eleverna i årskurs 1, 3 och 7 följande tjänster:

Årskurs 1: Bibliotekshandledning

Bibliotekshandledning och boktips för eleverna i första klass. Vi bjuder in din klass för ett besök under det första skolåret. Alla elever som inleder sitt första skolår får en bokgåva som avhämtas från biblioteket. Förstaklassgåvans kampanjkort delas ut till eleverna i skolan. Korten skickas till skolorna i början av höstterminen.

Årskurs 3: Bokprat

Vi bjuder in din klass för bokprat under det tredje skolåret. Ta kontakt om du  har önskemål gällande bokpratens innehåll.

Årskurs 7: Bokprat på centrumbiblioteket Ode

Bokprat för eleverna i årskurs 7 hålls på Ode i Kino Regina i mars 2021. Information gällande anmälningar kommer senare under läsåret. För mer information kontakta cecilia.eriksson@hel.fi

Bibliotekets övriga tjänster för skolor

Förutom föregående tjänster erbjuder vi även följande i mån av möjlighet:

  • Bokprat för de övriga årskurserna
  • Specialbokprat om t.ex. olika teman och genren
  • Handledning i informationssökning, nätet och sociala medier

Kontakta oss om du behöver stöd från biblioteket inför skolans helhetsskapande undervisning.

Kontaktuppgifter:

På svenska jobbar vi över biblioteksgränserna. Ta gärna kontakt med oss!

Cecilia Eriksson
Richardsgatans bibliotek
cecilia.eriksson@hel.fi
050 402 5805

Tobias Larsson
Richardsgatans bibliotek
tobias.larsson@hel.fi
09 3108 5813

Anna Söderström
Tölö bibliotek
anna.soderstrom@hel.fi
040 673 5441

Annika Suursalmi
Drumsö bibliotek
annika.suursalmi@hel.fi
09 3108 5020

Beatrice Skaag
Östra centrums bibliotek
beatrice.skaag@hel.fi
09 3108 5890

Helen Saari
Berghälls bibliotek
helen.saari@hel.fi
09 3108 5753

Marcus Granfors
Södra Haga bibliotek
marcus.granfors@hel.fi
09 3108 5032

Lauri Seutu
Månsas bibliotek
lauri.seutu@hel.fi
09 3108 5063

Övrig information

Bibliotekskort

Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Kontakta ditt bibliotek på förhand om flera elever i din klass saknar bibliotekskort och du vill åtgärda det i samband med ett klassbesök. Du kan även i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för din klass.

Läsdiplom

Läsdiplomet ger tips på böcker och inspirerar till läsning. 

Bibliotek med självbetjäningstid

Skolklasser är alltid välkomna till biblioteket.  Ta gärna kontakt på förhand om du kommer med din klass till ett bibliotek med självbetjäningstid kl. 8-10 och önskar träffa en bibliotekarie. Bibliotekens självbetjäningstider hittar du på Helmet.fi

Reservera ett utrymme på biblioteket

Du kan även reservera utrymmen på biblioteken för eget bruk på https://varaamo.hel.fi/

Centrumbiblioteket Ode

Information om verksamheten på centrumbiblioteket Ode hittar du på:

Ode för barn och ungdomar

https://www.oodihelsinki.fi/sv/