Bibliotekskunderna har återigen möjlighet att ta utskrifter vid biblioteken i Vanda

I de flesta av biblioteken i Vanda  går det igen att ta utskrifter från och med 1.6. 2021. Myrbacka bibliotek kommer också inom kort att få en skrivare installerad.Samtidigt övergår all kundutskrift till tjänsten print@vantaa.fi. För att kunna använda utskriftstjänsten behövs en e-postadress. Det finns inte längre möjlighet att skriva ut direkt från en dator utan att logga in sig. Kopiering och skanning fungerar som förut vid biblioteken.

Utskrift, kopiering och skanning är fortsättningsvis avgiftsfritt för bibliotekets kunder. Antalet utskrifter eller kopior som kan tas per dag är högst 20 svartvita sidor. 

Utskriftstjänsten för biblioteken i Vanda har tagits ur bruk på grund av dataskyddsrisken som framkommit i utskriftsprocessen och på grund av coronarestriktionerna. Det system för utskrift som nu införs förbättrar kundernas dataskydd. Biblioteket försöker tillsammans med IT-administrationen hitta nya metoder för att förbättra utskriftssystemet också i fortsättningen.

Utskriftsanvisningar på bibliotekens webbsidor i helmet.fi.

Bild: Cottonbro/ pexels.com