Björkby bibliotek öppnas 11.11 i köpcentret Koivukeskus

Björkby bibliotek är det första biblioteket i Vanda som fungerar i ett köpcentrum. Det kommer att vara öppet också om söndagarna. 

Bibliotekslokalerna i Koivukeskus, Backlundsgränden 1, omfattar 411 m2 i ett plan. Lokalen är tillgänglig. Då biblioteket öppnas är inredningen ännu på hälft och den kompletteras under slutet av året. 

Målet är fungerande och trevliga lokaler

I närheten av ingången finns utrymmen för små barn och skolelever. Längre in finns tysta rum där du kan läsa tidningar, studera och arbeta. Lokalerna kommer att ha en stor mängd ljuddämpande element och skärmar. Arbetet med inredning och installeringar som pågår under slutet av året kan ibland förorsaka buller. Biblioteket får nya hyllor, samt nya möbler på barnavdelningen och avdelningen där besökarna kan fördriva tiden. Dessutom skapas rum där besökarna kan studera och arbeta. 

Tjänsterna tas i bruk successivt

Utlåningen och återlämningen fungerar som normalt redan på öppningsdagen, men reservationerna måste fortfarande hämtas på Dickursby bibliotek eller på det bibliotek låntagaren valt. Enligt planerna skall reservationerna kunna hämtas i Björkby redan fr.o.m. vecka 47. Kopieringen, utskrifterna och kunddatorerna är i bruk då biblioteket öppnas. 

Öppet också om söndagar

I fortsättningen kommer Björkby bibliotek att vara öppet också om söndagar. Fredagarnas öppettider förlängs med fyra timmar. 

Från 11.11 är biblioteket öppet:

  • mån – fre 8 -20
  • lör 9 – 16
  • sön 10 – 17

Åtminstone till årets slut fortsätter bibliotekets evenemang och organisationernas verksamhet i de gamla lokalerna på Granrisstigen.