Gå till sidan
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är ojämn samt belyst.

På rutten finns en brant backe.

På rutten finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.

Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan. Trappstegen är kontrastmarkerade.

Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.

I servicelokalen finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Hitta ditt bibliotek

Myyrä

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats