Kontaktuppgifter

Bokbussarna i Esbo stadsbibliotek
Gatuadress: Edgränden 10 A
Postadress: PB 3607
02070 Esbo stad

må-fre kl 9-15 tfn (09) 816 57 619
kirjastoautot@espoo.fi

Servicechef Pia Koskinen, tfn 043 825 0617

Skolor och daghem: Mikael Gros, tfn 050 406 0591

e-post enligt modellen: fornamn.efternamn(at)espoo.fi