Allaktivitetsbussen VÄLKKY

Bussen Välkky är ett offentligt utrymme med evenemang för alla esbobor

Allaktivitetsbussen Välkky i Esbo skapar en ny evenemangskultur och backar viktigt upp olika organisationers verksamhet. Föreningar, organisationer, läroinrättningar och andra grupper kan nu avgiftsfritt reservera Välkky som dragplåster och mysig miljö för sina egna evenemang.

Välkky har planerats som en multimediebuss och till utrustningen hör bl.a. iPad -pekplattor (enligt önskemål), LED-ljus och videokanon, med vilken man kan visa filmer och andra videor. Bussens inredning går att ändra och man kan flytta in möbler, som soffor, säckstolar eller fluffiga mattor. Då du reserverar bussen ingår också en professionell chaufför, som vid behov erbjuder tekniskt stöd vid användningen av olika apparater.

Välkky kommer dit, där människor och evenemang möts

Under skolornas terminer besöker Välkky olika skolor i Esbo på förmiddagarna. Vid andra tidpunkter kan man stöta på den under olika evenemang. Välkky har under årens lopp besökt t.ex. flyktingförläggningar, byfestivaler och Pridefestivalen. Bussen har fungerat som utrymme för bokprat, filmförevisningar, dockteater, sagoyoga, skuggspelsteater, karaoke, fantasiresor och rymningsspel och nu väntar den med iver på följande idé för evenemang.

Välkky togs i bruk i februari 2013. Den har byggts på ramen från Volvo och karossen har verkställts av Kiitokori. Aalto-universitetets studerande har ansvarat för planering av inredning och målningsarbeten, och esboborna har varit med och gett bussen namnet Välkky.