Boken kommer, Esbo

Via servicen Boken kommer körs böckerna direkt hem till dig. Servicen är avsedd för Esbobor som på grund av ålder, sjukdom, rörelseförhinder eller invaliditet inte själva kan ta sig till biblioteket. Kunden får önskat material hemkört en gång i månaden. Allt material inom HelMet-biblioteken får lånas: böcker, ljudböcker, tidningar, filmer och musik. Servicen är gratis för kunden.

Om du vill ha stadsbibliotekets hemtjänst på svenska, kontakta 040 546 8091.