Boken kommer -servicen och om att bli flexkund


Via servicen Boken kommer körs böckerna direkt hem till dig. Servicen är avsedd för Esbobor som på grund av ålder, sjukdom, rörelseförhinder eller invaliditet inte själva kan ta sig till biblioteket. Kunden får önskat material hemkört en gång i månaden. Allt material inom HelMet-biblioteken får lånas: böcker, ljudböcker, tidningar, filmer och musik. Servicen är gratis för kunden.

Om du vill ha stadsbibliotekets hemtjänst på svenska, kontakta 040 546 8091.


Om att bli flexkund

Om du eller någon närstående inte kan besöka biblioteket personligen kan ni också ansöka om att bli flexkunder. Det innebär att en låntagare befullmäktigar en annan person att sköta biblioteksärendena i hens ställe.  

Bli flexkund om du har svårt att komma till biblioteket