Pasilan kirjasto

Informationstjänsten

Vår personal inviger dig i användningen av bibliotekets tjänster.

Vi hjälper dig att finna material eller information som du söker, ger även stöd när du vill göra självständiga sökningar eller använda elektroniskt material. Om materialet du vill låna inte finns tillgängligt i något av biblioteken inom HelMet nätvärket eller i något av huvudstadsregionens vetenskapliga bibliotek kan du även beställa materialet som fjärrlån från andra bibliotek.

Gruppbesök ordnas vid behov. Vi ger en introduktion i användningen av bibliotekets tjänster samt visar hur man gör informationssökningar i nätbiblioteket HelMet.
Tiina Tarvonen 09-31085301, tiina.tarvonen@hel.fi svarar på frågor om gruppbokningar.

För mera information om våra tjänster kan du kontakta
informationstjänsten 09-31085001
vuxenavdelningen 09-31085331
barn- och ungdomsavdelningen 09-31085801