Samlingarna

Böle bibliotek, Helsingfors stads huvudbibliotek, har en betydligt större samling än de övriga biblioteken i huvudstaden. Samlingen omfattar skönlitteratur från olika tidsperioder och genrer. Fackböckerna uppdateras kontinuerligt. Det finns ca 200 000 volymer i biblioteket, och ett lika stort antal förvaras i bokmagasinet. Magasinet hålls öppet för publiken en gång i veckan men material från magasinet kan beställas och avhämtas genom kundtjänsten även under övriga dagar.

Vare sej du söker filmer, talböcker, musik eller elektroniska publikationer - vi har dem! Vi prenumererar på 600 tidskrifter och 70 dagstidningar på olika språk. Dessa kan läsas i biblioteket. Ett 100 tal tidskrifter kan lånas. Äldre tidskrifter och tidningar förvaras tillgängliga, antingen inbundna eller på mikrofilm.

Specialsamlingar

Helsingforssamlingen

Söker du information om Helsingfors stad eller huvudstadsregionen hittar du den i Helsingfors samlingen som är inhyst i Böle bibliotek. Samlingen innehåller över 13 000 volymer med fokus på huvudstaden. Här finner du allt: böcker utgivna sedan1860-talet, nyutgivna kartor, lokala undersökningar, historiker och dylikt.

Mera information om samlingen ger informationstjänsten, tel. (09) 31085001. Du kan även bekanta dej med samlingen genom HelMet's webbtjänst.

Flerspråkiga biblioteket

Helsingfors stadsbibliotek upprätthåller den Flerspråkig bibliotekssamlingen som en av sina landsomfattande tjänster. Denna samling är placerad i Böle bibliotek och tillhandahåller litteratur och annat material på över 70 språk för invandrare i huvudstadsregionen. Boksamlingen i det Flerspråkiga biblioteket är tillgänglig för alla invånare och materialet kan därmed lånas via alla de övriga allmänna biblioteken i Finland.

HelMet bok arkiv

Äldre material som samlas av stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda förvaras i HelMet samlingen i Böle biblioteksmagasin. Magasinet finns i bottenvåningen i Böle bibliotek och innehåller upp till 200 000 volymer och 900 tidskrifter.

Den största delen av materialet som bevaras i magasinet består av böcker som inte längre finns att köpa. Huvuddelen av den arkiverade samlingen består av finska böcker men den innehåller även en hel del böcker på andra språk. En stor del av samlingens bestånd kan lånas, med undantag för tidskrifter och annat referensmaterial.

Musikinspelningar, noter och böcker om musik bevaras skilt i Helmet musik arkivet i Vanda stadsbibliotek i Dickursby. En ännu större samling magasinerade böcker och arkiverat material förvaras i Nationalbibliotekets magasin i Kuopio och kan fjärrlånas.