Nytt bibliotek till Busholmen

Busholmens bibliotek inleder sin verksamhet i augusti-september i Uppropskontoret, adress Stillahavsgatan 1.

– Biblioteket får en central och synlig plats med goda spårvagnsförbindelser. Det förfogar över nästan hela andra våningen, ca 300 kvadratmeter, i den historiska byggnaden, berättar biträdande biblioteksdirektör Saara Ihamäki.

– Det blir en vacker och modern lokal. I utbudet beaktar vi särkskilt barnfamiljerna. Bl.a. kommer vi att ha traditionella sagostunder.

Gräsvikens barnbibliotek är öppet fram till 29.5. Under sommaren flyttas dess böcker och övriga material till Busholmen.

– Det är kort väg till det nya biblioteket från Gräsviken. Då alla trafikarrangemang är klara kommer vägen att vara trygg också för barn, säger Ihamäki.

Personalen svarar också för bygginformationen på Busholmen

I det nya biblioteket sköter biblioteket om de normala bibliotekstjänsterna. Men en nyhet är att bibliotekspersonalen också kommer att ha som uppgift att svara för Busholmens bygginformation. Där kan du bekanta dig med miniatyrmodeller av området och med de olika planerna med hjälp av kartor och bilder.

Uppropskontoret – där biblioteket kommer att grundas

  • blev klart år 1937, utvidgades år 1955
  • ritades av arkitekt Gunnar Taucher
  • namnets ursprung: hamnarbetarna kom om morgnarna för att anmäla sig till arbetet med att lossa skeppslaster
  • i uppropskontoret ropades männen in enligt det dagliga behovet av arbetare.
  • kafé-restaurang i nedre våningen
  • en räddningsstation i huset
  • adress Stillahavsgatan 1, spårvagnarna 6T och 9

Text: Sari Lehikoinen
Översättning: Susanna Söderholm
Bild: Helsingfors stadsbibliotek