Degerö bibliotek – en oas på ön

Degerö har haft ett eget bibliotek sedan 1976. I november 2018 flyttade biblioteket till köpcentret Saaris går att finna på köpcentrets första våning. 

Biblioteket är 450 m2 stort. I bibliotekets utrymmen ingår ett ca 25m2 stort mötesrum.  Mötesrummet Luoto går att reservera via Varaamo-tjänsten. I anknytning till biblioteket finns också ungdomsgårdens allaktivitetsutrymme Fokka, som fungerar som läsesal då det inte är reserverat. Biblioteket delar också en 112m2 terrass med ungdomsgården. Terrassen är öppen för allmänheten  under sommarmånaderna. 

I biblioteket finns en särskild avdelning som har inretts med tanke på barnfamiljer och deras behov. Utöver bilderböcker för de minsta har biblioteket ett brett utbud av böcker för barn i alla åldrar. Biblioteket erbjuder också särskilda tjänster för skolor och daghem i området, så som sagostunder och bokprat. 

Våren 2020 utökade biblioteket sina utrymmen med en 60m2 stor läsesal.  I läsesalen finns det ett större bordsutrymme som  lämpar sig för läsning av dagstidningar, likväl som mindre enskilda bord och fåtöljer. 

Degerö bibliotek har också ett utställningsutrymme som är tillgängligt för alla som vill ställa ut sin konst avgiftsfritt. Det är möjligt att reservera Galleri Salmi för en månad. Därtill har biblioteket ett digitalpiano samt en symaskin som kan reserveras via Varaamo. Liksom många andra av Helmet-biblioteken har Degerö bibliotek dessutom föremål som man kan låna hem. 

Degerö bibliotek hör till de första meröppna biblioteken i Helsingfors. Meröppet möjliggör det för bibliotekets kunder att besöka biblioteket utanför dess egentliga öppettider. Under meröppettiderna är det möjligt att låna, återlämna och använda kunddatorerna, läsa tidningar och arbeta i utrymmena. 

Degerö bibliotek är besökarnas, Degerös invånares och samarbetspartnernas gemensamma vardagsrum där man kan träffas och hålla möten, studera och trivas. Bibliotekets personal önskar besökare i alla åldrar – familjer, daghems– och skolgrupper, invånar- och smågrupper såväl som föreningar och samfund – välkomna!