I november öppnas Helsingfors första köpcentrumsbibliotek på Degerö

På Degerö byggs för närvarande ett nytt köpcentrum som enligt planerna skall öppna i november 2018. Dit kommer också Degerö bibliotek och Degerö miljöinriktade ungdomsgård att flytta.

Biblioteket är det första bibliotek i Helsingfors som helt och hållet finns i ett köpcentrum. Det finns ändå några andra köpcentrumsbibliotek inom Helmet: Iso Omenas bibliotek har fungerat i Iso Omena köpcentrum sedan år 2001 och år 2016 flyttade det till det nya Servicetorget i köpcentrets tilläggsbyggnad. Sellos bibliotek har varit köpcentrumsbibliotek sedan år 2003 och Entresses bibliotek sedan år 2009.

Biblioteket och ungdomsgården i Degerö kommer att komplettera köpcentrets utbud, de hämtar med sig sina tjänster till en plats där människor rör sig varje dag. Biblioteket är öppet för alla, en ickekommersiell plats mitt i kommersen.

Bibliotekets lokaler kommer att omfatta ca 500 kvadratmeter. Det trivsamma rummet kommer att kunna användas på många olika sätt. Det ska ge tillgång till bibliotekets mångsidiga och ständigt förnyade material, till kunskap och kultur. Lokalerna och inredningen betjänar besökare av alla slag, familjer, daghems-och skolgrupper, unga, smågrupper, föreningar och andra gemenskaper.

Rum för olika aktiviteter

Bibliotekets lokaler har planerats så att olika grupper av besökare kan finnas samtidigt i rummet. Bibliotekets material har placerats ut enligt samma princip. Därför har traktens invånare och aktörer fått delta i planeringen. Lokalerna gör det möjligt att bara vara, och ger också möjlighet till glatt tidsfördriv, läsning, pyssel och evenemang. Du kan sticka dig in på biblioteket för att snabbt få lästips eller hämta dina reservationer, men du kan också sjunka ner bland alla intressanta fynd och glömma dig kvar i din läsglädje. Familjer kan trivas tillsammans på biblioteket, på barnavdelningen kommer det t.ex. att finnas läsplatser och läsning också för föräldrarna. 

Samarbetet mellan biblioteket och ungdomstjänsterna kommer att vara intensivt, användarnas behov kommer att vara i fokus i de nya tjänsterna. Lokalerna och tjänsterna kommer att bilda en helhet. Ungdomsgårdens allaktivitetsrum på ca 70 kvadrat finns i bibliotekets lokaler, medan en del av bibliotekets ungdomsmaterial kommer att placeras i ungdomsgårdens lokaler.

Här är en tolkning av Bibliotekschef Anne Mankkis dikt om det nya biblioteket på Degerö:

Betonggolv, levande och fräscht

Böckers visdom, tung och lätt

Info, kunskap, glädje stöd

Ung och gammal, här finns glöd

Att läsa för ditt förskolbarn

Klä på babyn med yllegarn

Alla ropar högt i kör: bibban på Degerö är helt super!

Laajasalon-kirjasto-ulkoa-h.jpg

Text: Kati Hurme
Översättning: Susanna Söderholm
Bild: design studio Franz