Mellan raderna - bokprat på nätet för årskurs 7

Bokpratsevenemangen Mellan raderna – Rivien välistä ordnas på nätet för alla elever i årskurs sju i Helsingfors. Bokpraten är filmade och bokpratsföreställningarna kan ses på Kirjastokaista.fi från slutet av mars 2021 hela våren. Anmälan till bokpraten öppnas på kultus.fi i början på mars. Evenemangen bjuder på bokpratsupplevelser med både spännande, starka och underhållande berättelser. Var och en som lyssnar ges möjlighet att hitta just sin egen bok!

Vårens 2021 bokprat:

VIA ALASKA & GLASGOW TILL PLANETEN FRANK
Det är trist att man inte får resa någonstans. Tur att vi har böcker som låter dig resa till nya platser och träffa nya människor. Boklistan kommer senare. På svenska. 

PELOTTAAKO?  Humoristinen draamavinkkaus, joka sukeltaa pelkojen maailmaan. Löytyykö kirjoista apu, vai pahentavatko ne tilannetta entisestään? Linkki kirjalistaan. På finska.

PAHASSA PAIKASSA – OHJEITA SELVIYTYJILLE   Esitys antaa kirjalliset turvaohjeet moniin tiukkoihin tilanteisiin. Miten selviytyä vaikkapa vedenpaisumuksesta, TET-harjoittelusta tai kokonaisen kirjan lukemisesta? Linkki kirjalistaan. På finska.

OPERAATIO KIRJASTOKORTTI – MAISTERI NUTTURA JA PAHAT AIKEET    Kirjastoon hiipii outo hahmo, joka haluaa saada kaikki nuorisolaiset hallintaansa. Hän kehittelee maagisen apparaatin, jonka avulla voi nähdä lukevien ihmisten mielten sisään. Saako Maisteri Nuttura selville, millä keinoilla nuoriin voidaan vaikuttaa?  Linkki kirjalistaan. På finska.

För mera information kontakta cecilia.eriksson@hel.fi

*

Bild: Luisella Planeta Leoni, Pixabay