strand

Dickursby biblioteks barn- och ungdomsavdelning renoveras fr.o.m. 15.7

Dickursby biblioteks barn- och ungdomsavdelnings utrymmen kommer att förnyas fr.o.m. måndag 15.7. Renoveringens längd är uppskattat till oktober 2019. Barn- och ungdomsavdelningen är stängd under hela renoveringen.

Under renoveringen förnyas hela barnavdelningen samt första våningens golvyta och väggarna i alla utrymmen målas. Dessutom förnyas barnavdelningens möbler. Vi utvecklar samtidigt också den nya barn- och ungdomsavdelningens verksamhet och dess evenemang.

Inverkan på service

Reservationer som anländer till barn- och ungdomsavdelningen kan under renoveringen hämtas på vuxenavdelningen. De små pop up-samlingarna står dessutom också till barnkundernas förfogande: bilderbokssamlingarna i nedre aulan och skolelevernas minisamling i vuxenavdelningens aula på andra våningen.

Nyckeln till barnens skötrum finns att hämta på musikavdelningen under renoveringen. Förstaklassisternas nya lånekort görs på vuxenavdelningen.

Barn- och ungdomsavdelningens material kan returneras normalt antingen till Dickursby bibliotek eller till vilket annat Helmet-bibliotek som helst och renoveringen påverkar inte materialets lånetid eller tidpunkten för avhämtningen av reservationer.

Returnerningsautomaten måste hållas stängd ungefär i en vecka i något skede av augusti då golvytan bakom automaterna förnyas. Under den tiden finns en liten returneringsdisk i bibliotekets nedre aula. Vi informerar närmare om detta då tidpunkten fastställs.

Viktigaste förnyelser

De största användargrupperna på barn- och ungdomsavdelningen är barnfamiljer, daghems- och skolgrupper samt läsande skolelever. Förnyelsen är planerad framför allt på dessa användargruppers villkor.

Utgående från kundenkäter som gjorts var de vanligaste önskemålen bland småbarnsfamiljer och daghem speciellt: 1) utrymmen och redskap långt ifrån utgången, 2) lugna läsvrån skilt från lekområdet, 3) tillräckligt med utrymmen för påklädning, 4) smartboard o. dyl. media-apparaters placering långt ifrån barnens områden, 5) måltidsfaciliteter, 6) bilderböckernas placering med bokpärmen framåt. I planeringen har dessa önskemål försökts ta i beaktande så bra som möjligt.

Bland skolelevernas önskemål fanns speciellt lugna läsvrån men också rum för vanlig vistelse. Vi har försökt att i vår nya inredningsplan arrangera lugna läsvrån för läsning och läxor och i den nya spelhörnan finns rum för att spela både ensam och med kompisar. Skolelevernas vistelseutrymme utvidgas delvis till musikavdelningen, där det finns ett spelrum för PS4-spel att reservera, samt rejält med utrymme för vistelse.

Bibliotekets Sagorum öppnas för kunderna som ett tyst, stämningsfullt utrymme för läsning. Jokiniemi skolas 4.- 5.-klassister har planerat de nya undervattens möblerna. Sagorummet används ännu tidvis för gruppbesök. I kalendern för reservering på dörren kan utrymmets reservationsläge kollas.

Om evenemang kom många önskemål angående kvälls- och veckoslutsprogrammets mängd. Vi kommer alltså att öka kvälls- och veckoslutsverksamhetens mängd för familjer.

I kundenkäterna nämnde också många kunder de nuvarande toaletternas otrivsamhet samt önskemål om ett barnskötrum till barnavdelningen. Dessa önskemål kommer vi tyvärr inte att kunna förverkliga i samband med renoveringen. Vår hyresvärd Lokalcentralen har ändå lovat att kundtoaletterna förnyas år 2020.

pohjapiirros.png