Arbetsrummet Kenno

Ett tyst arbetsrum för en person i det arbetsområde i anslutning till läsesalen, som ligger i bibliotekets andra våning. Rummet är utrustat med ett arbetsbord och en dator. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande.

Studierummet är en del av ett lugnt läsrum. Det är inte ljudisolerat alls och är därför tyvärr inte lämpligt för t.ex. telefonsamtal.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 6 timmar per dag. Man kan bara ha en bokning per dag för ett arbetsrum. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att reservationstiden inleds, blir rummet ledigt och kan reserveras av andra.Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8248 307, om du inte kommer att använda den.

Du städar väl upp efter dig när du har använt den reserverade tiden, så att rummet är i gott skick nästa gång det ska användas av någon.

Då reservationstiden börjar lånas rummet med bibliotekskortet och returneras vid avfärd. På detta sätt försöker vi undvika felanvändning och erbjuda alla samma möjligheter till utnyttjande av bibliotekets utrymmen. Man är ansvarig för rummet och dess utrustning under bokningen.

Åldersgränsen för reservering av rummet är 13 år.

Rummet måste lämnas senast 10 minuter innan biblioteket stängs.

Bokning: Timmi 360