Arbetsrummet Tahti

En arbetsrum för för en till två personer på andra våningen i biblioteket, nära serietidningsrummet. Rummet är utrustat med ett arbetsbord och en dator. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande. Rummet är lämpligt för onlinemöten och samtal.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 4 timmar per dag. Man kan bara ha en bokning för ett arbetsrum per dag.. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att reservationstiden inleds, blir rummet ledigt och kan reserveras av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8248 307, om du inte kommer att använda den.

Du städar väl upp efter dig när du har använt den reserverade tiden, så att rummet är i gott skick nästa gång det ska användas av någon.

Då reservationstiden börjar lånas rummet med bibliotekskortet och returneras vid avfärd. På detta sätt försöker vi undvika felanvändning och erbjuda alla samma möjligheter till utnyttjande av bibliotekets utrymmen. Man är ansvarig för rummet och dess utrustning under bokningen.

Åldersgränsen för reservering av rummet är 13 år.

Rummet måste lämnas senast 15 minuter innan biblioteket stängs.

Bokning: Timmi 360