Det lilla musikrummet

I musikavdelningens lilla musikrum på bibliotekets första våning kan du musicera stillsamt med egna eller bibliotekets instrument samt digitalisera C-kassetter och vinylskivor. Det finns ett digitalpiano och en elgitarrförstärkare i rummet. För vinyldigitalisering behöver du en CD-R- eller CD-RW-skiva, och för C-kassetter en USB-minnessticka.

Rummet lånas med bibliotekskort, får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 4 timmar i veckan. Om du inte anländer inom 15 minuter från det att din bokningstid börjar, blir rummet ledigt och kan bokas av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8250963, om du inte kommer att använda den.

Åldersgränsen för att få boka rummet är 15 år, yngre barn får komma i sällskap med en vuxen. Mat och dryck är inte tillåtna i musikrummet, men du kan äta egen medhavd mat i bibliotekets träffpunkt på andra våningen.

Det lilla musikrummet kan användas under bibliotekets öppettider. Du måste avlägsna dig från rummet senast tio minuter före biblioteket stänger.

Utrymmets användningsregler

Allmänna användningsregler för utrymmena på biblioteket som kan bokas:

1. Det bokade utrymmet jämte möbler får användas av hyrestagaren under den tid som fastställts i avtalet.

2. Eventuella förberedelser och slutstädningen är inräknade i den bokade tiden. Bokningen faktureras för hela timmar.

3. Bokningar som inte avbokats debiteras.

4. Personen som bokar utrymmet måste vara i myndig ålder.

5. På biblioteket kan man inte arrangera kurser eller regelbundna evenemang som man tar inträdes- eller deltagaravgift för (detta gäller även materialkostnader). Det går att arrangera enskilda avgiftsbelagda evenemang.

6. Efter att hyrestiden upphört ska hyrestagaren lämna utrymmet i samma skick som det var i när hyrestiden inleddes.

7. Hyrestagaren är skyldig att ersätta skador som utrymmets användare orsakar fastigheten eller lösöret. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.

8. Ett evenemang som arrangeras i ett hyrutrymme får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder eller användare.

9. Innehållet i eller karaktären på evenemang som arrangeras i ett av uthyrningsutrymmena får inte vara i strid med Finlands lag eller god sed.

10. Biblioteket har vid behov och enligt sitt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i utrymmet som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i ett hyrutrymme om det uppdagas att ovan nämnda regler bryts eller har brutits.

Bokning: Timmi 360