Mötesrummet Voimala

Ett 3–14 personers mötesrum med glasväggar i det arbetsområde som ligger i bibliotekets andra våning. Vi har mindre rum för 1–2 personer.

Rummet är utrustat med ett mötesbord med 14 platser, en skärm och en skrivtavla. Du kan ansluta din egen dator till skärmen. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande. Med ett bibliotekskort kan du låna skärmens fjärrkontroll och markörpennor för whiteboardtavlan.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 4 timmar i veckan. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att reservationstiden inleds, blir rummet ledigt och kan reserveras av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8248 307, om du inte kommer att använda den.

Om du bokar utrymme för evenemanget, vänligen tillägg namnet på din evenemang i reservationens namnfält. Då kan vi vid behov vägleda dina deltagare till evenemangets rätta plats.

Då reservationstiden börjar lånas rummet med bibliotekskortet och returneras vid avfärd. På detta sätt försöker vi undvika felanvändning och erbjuda alla samma möjligheter till utnyttjande av bibliotekets utrymmen. Man är ansvarig för rummet och dess utrustning under bokningen.

Åldersgränsen för reservering av mötesrummet är 13 år.

Rummet måste lämnas senast 10 minuter innan biblioteket stängs.

Bokning: Timmi 360

2019-10-voimala-01_1.jpg 2019-10-voimala-03.jpg