Musikrum

Musikrummet är ett ljudisolerat rum på musikavdelningen i bibliotekets första våning. Du kan antingen öva ensam eller tillsammans på musikrummets akustiska piano eller karaokesystem Singa pro eller ta med dig ett eget instrument. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt för musikutövning och kan reserveras för högst 4 timmar i veckan, 2 timmar åt gången. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att bokningstiden inleds, blir rummet ledigt och kan bokas av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8250963, om du inte kommer att använda den.

Rummet är endast avsett för musikutövning. Kommersiell verksamhet och möten är avgiftsbelagda, de bokas per e-post: elina.laakso@vantaa.fi

Åldersgräns för att få boka rummet är 15 år. Den som bokar rummet lånar det med sitt bibliotekskort vid kundservicen. Det är tyvärr inte tillåtet att ha med sig mat eller dryck i rummet.

Du måste avlägsna dig från rummet senast tio minuter före biblioteket stänger.

Bokning: Timmi 360