Björnkärrs bibliotek behöver hjälp - svara på enkäten och hjälp till med att utveckla allas egna närbibliotek!


Björnkärrs nya bibliotek flyttade till sitt nya utrymme 13.8.2020. Ett och ett halvt år har gått snabbt intill skolan. Undantagstiderna har tyvärr begränsat evenemang och man kunde inte heller fira bibliotekets öppnande.

Trots det har barn och unga fint hittat utrymmet och de använder det dagligen. Samarbetet med skolan löper, klasserna besöker biblioteket regelbundet.

Reserveringshyllan fylls och töms dagligen. Såtillvida hittar Helmet-samlingen fram till sina läsare. Önskemålet är att även olika grupper och aktörer ska ha nytta av sitt närutrymme sen när världen kommer tillbaka på rätt spår.

Traditionellt så har Björnkärr varit ett byns bibliotek som liknar sina kunder. Områdets invånare i olika åldrar brukade samlas i den före detta gamla stugan.  På grund av begränsningarna så har byns bibliotek tillfälligt blivit lugnare, men vi hoppas att situationen så småningom går undan i och med vintern. Medan vi väntar på det så vill biblioteket lyssna på sina kunder genom en mycket kort enkät. Gå därför och dela med dig din åsikt och hjälp oss att utveckla alla vårs eget närbibliotek!

Gå till enkäten