Jag mobbar inte-bussturné i januari 2017

I januari 2017 var det igen dags för Jag mobbar inte-bussens turné till ett antal svenska skolor i Esbo. Bokbussen Välkky fick besök av klasserna 1-3 i Lagstads skola, Kungsgårdsskolan, samt Storängens, Karamalmens och Vindängens skolor. Jag mobbar inte-kampanjen, som är ett samarbete mellan Esbo stads svenska ungdomstjänster, Esbo stadsbiblioteks svenska verksamhet och Bokbussarna i Esbo, har existerat i ca två år och framgångsrikt spridit anti-mobbningens budskap. Behovet av detta slags arbete finns i skolorna hela tiden och fortsatta kampanjer har varit välkomna.

Att känna sig utanför, vara del av konflikter och vänskapsrelationer som upphör kan vara upphov till olika former av mobbning bland elever i skolan. Dessa teman finns det rikligt av litteraturen för barn och ungdomar och kan lätt exemplifieras genom utvalda barn- och ungdomsböcker. Det är mycket viktigt att lyfta fram exempel på mobbning som ofta kan vara svår att upptäcka. Likaså är det viktigt att göra anti-mobbningsarbete i ett så tidigt skede av skoltiden som möjligt.

Jag mobbar inte-kampanjen planeras gemensamt av en bibliotekarie och en ungdomsledare och består i korthet av bokprat och högläsning ur böcker som bibliotekarien har valt. Därefter ges eleverna frågeställningar utifrån det upplästa materialet och ungdomsledaren öppnar och leder en diskussion inom klassen. Tiden för en klass är ca 45 min och under ett skolbesök på 4-5 timmar besöks bussen av ca fyra-fem grupper beroende på skolans schema och antalet klasser. I början av varje 45-minuters session presenteras besökets syfte och grundstenar i antimobbningsarbetet såsom att ta hänsyn till varandra, acceptera olikheter och att vara en god kamrat. Väsentligt i kampanjens uppläggning är vidare att ingen elev skall känna sig utpekad som mobbare och att det inte heller finns rätt eller fel svar gällande mobbning. Sessionen avslutas genom att eleven får dra en pappersremsa med en skriven uppmaning att göra en god gärning för sin klasskamrat under den pågående månaden.

Målsättningen med kampanjen kan avslutningsvis konkretiseras i att öppna upp ämnet mobbning i en positiv anda. Alla elever är inkluderade och målet är att ge dem igenkänningspunkter och att synliggöra känslor som uppstår i en mobbningssituation. Vidare strävar kampanjen till att ge nycklar till att kunna förstå hur mobbningen kan påverka den utsatta. Av stor vikt är också att kampanjen med bl.a. listor på lämplig litteratur blir en god vägkost för fortsatt arbete i klassrummen mellan lärare och elever.

Johan Lindberg

Tips på böcker som handlar om mobbning, utanförskap och känslor för åk 1-3:
Barn- och ungdomsteamet,
Esbo stadsbibliotek
2017

Helena Bross: Bli sams

Morten Dürr: När Fatima blev fågel

Alex Gino: George

Ellen Karlsson: Snöret, fågeln och jag

Malin Klingenberg: Patrik och pensionärsmakten

Petter Lidbeck: Världens elakaste fröken

Ole Lund Kirkegaard: Gummi-Tarzan

Frida Nilsson: Jagger, Jagger

Katarina von Numers-Ekman: Singer

Katalin Szegedi: Lenka

Ingrid Olsson: Långt ifrån cool

Annika Sandelin: Yokos nattbok

Ulf Sindt: Turbos otursdag

Carina Wilke: Rädda Vilda / Molly