Kunders projektfiler och dokument tas bort från Esbo stadsbiblioteks studiodatorer 1.12.2021.

I fortsättningen bör man spara kundarbeten till egna lagringsmedier. Orsaken till det här är att man vill säkerställa användningens smidighet. Studion är en mycket populär tjänst, och apparaterna där används mycket av flera kunder. Att överföra kunders projektfiler och arbeten frigör utrymme i studioapparaterna och ökar apparaternas användbarhet.

Projektöverföringen till egna lagringsmedier säkerställer kundarbeten om studions apparater möjligtvis skulle gå sönder. Ett eget lagringsmedium skyddar därtill kunders projektfiler för möjliga missbruk eftersom dokumenten i studioapparaterna är öppna för alla.

Spara dina egna arbeten till eget lagringsmedium, till exempel usb-sticka eller extern hårddisk innan 1.12.2021.