Man kan boka Esbo stads utrymmen och apparater normalt från och med den 12.12

Bokning av Esbo stadsbiblioteks utrymmen och apparater återgår till det normala i Varaamo-tjänsten från och med 12.12 och bokningar kan återigen göras längre in framtiden.

Esbo stads utrymmen och apparater bokas även i fortsättningen på webbadressen varaamo.espoo.fi. I fortsättningen kan man på den här adressen enbart boka Esbo stadsbiblioteks enheters utrymmen och apparater. Helsingfors och Vandas biblioteks utrymmen och apparater bokas via deras egna bokningssystem.

De begränsade möjligheterna att boka Esbo stadsbiblioteks utrymmen och apparater berodde på förändringen av Varaamos tekniska plattform. Det var i samband med förändringen inte möjligt att förflytta kunduppgifter och –bokningar från ett system till ett annat på grund av kundernas dataskydd. Förändringen av den tekniska plattformen påverkar inte det hur kunderna bokar utrymmen i Varaamo-tjänsten.

I samband med förändringen av den tekniska plattformen, gjordes bokningspraxisen av Esbo biblioteks utrymmen och apparater som kan bokas, enhetligare. Förändringar är ändå möjliga även i fortsättningen angående bokningarnas maximala längd, antalet samtidiga bokningar eller i hur långt in i framtiden man kan boka utrymmen och apparater. Du ser bokningsvillkoren för varje utrymme och apparat på ifrågavarande utrymmes och apparats sida i Varaamo.

Även Helsingfors och Vandas bokningssystem kommer att förändras i den nära framtiden. Förvissa dig alltid om utrymmens bokningspraxis på ifrågavarande stads eller biblioteks sidor. Du ser alla Helmet-bibliotek på Bibliotek och tjänster -sidan.