Begäran om fjärrlån

Se först efter i katalogerna Helmet, Finna eller Melinda om publikationen du söker finns i huvudstadsregionens bibliotek. Fjärrlånet beställs inte om publikationen finns i något bibliotek i huvudstadsregionen.

Fjärrlåneansökan är bindande. Du förbinder dig att betala en avgift för fjärrlånet (se fjärrlåneavgifter). För kopior debiteras enligt det sändande bibliotekets taxa. Vi debiterar också för fjärrlån som inte avhämtas.

Det beställda material levereras till det bibliotek du vill inom HelMet. Vi meddelar om dess ankomst per e-post eller telefon. Materialet skall återlämnas till det bibliotek där det hämtades. (obs inom Esbo stadsbibliotek kan du lämna tillbaka ditt fjärrlån till vilket bibliotek du vill).