Fjärrlån för bibliotek

Till andra bibliotek kan vi fjärrlåna material som biblioteken inte har i sina egna samlingar. Gör beställningen direkt i databasen http://www.helmet.fi/ eller per e-post kaukopalvelu@hel.fi.

Fjärrlånetjänsten för Helmet-bibliotekens sköts centralt i Böle bibliotek. Ange därför Böle/fjärrlån för bibliotek som avhämtningsställe då du reserverar materialet. Reserveringarna träffar i första hand material som hör till Helsingfors stadsbibliotek, men allt material i Helmet-katalogen står till förfogande. Ett lån kan förnyas fem gånger ifall verket inte är reserverat.

Var vänlig och sänd beställningar av artiklar eller mikrofilmade dagstidningar via e-post. Vi lånar ut högst fem mikrofilmrullar per titel. 

Anhållan om cirkulerande samlingar från det Flerspråkiga biblioteket sänds på adressen kaukopalvelu@hel.fi

Vi sänder fjärrlånen gratis till allmänna bibliotek, av andra bibliotek tar vi en avgift på 7€ /lån.

Kopiorna kostar 1 € pr sida.

Helsingfors stadsbibliotek förmedlar också lån från utländska bibliotek. Ett lån från de nordiska länderna kostar 10 €, från det övriga Europa 15 – 30 €.

Avgiften för kopior varierar enligt det sändande bibliotekets taxa.

Kontaktuppgifter:

kaukopalvelu@hel.fi

09-310 85432 (fjärrlån från Helsingfors stadsbiblioteks samlingar)
09-310 85433 (fjärrlån förmedlade från utlandet)
​040 3349472 (för postleveranser)

Helsingfors stadsbibliotek
Fjärrlån
PB 52401
00099 HELSINGFORS STAD

Om ni använder något annat leveranssätt än Posten, använd följande adress:

Helsingfors stadsbibliotek
Fjärrlån
Lokmannagatan 3
00520 HELSINGFORS