Flerspråkiga bibliotekets nya presentationsvideo på sex språk

Flerspråkiga bibliotekets nya presentationsvideo är nu färdig. Presentationsvideon finns med tal och text på sex språk: finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska och persiska/farsi.

Flerspråkiga bibliotekets presentationsvideo får användas fritt. 

Följ och gilla oss på Facebook.

Ytterligare information: monikielinen.kirjasto@hel.fi