Kom med idéer till ett bibliotek som passar Gröndal!

Gröndals bibliotek flyttar till nya utrymmen under 2021. De nya utrymmena kommer att vara belägna i adressen Gröndalsvägen 5, mittemot det nuvarande biblioteket. Utrymmena kommer att vara i samma storleksklass som de nuvarande utrymmena, t.o.m. lite större!

Vi vill bygga ett bibliotek för befolkningen i Gröndal vilket så gott som möjligt motsvarar användarnas önskemål och behov. Vi önskar många idéer och tankar, låt kreativiteten flöda! Det här är först den första enkäten, och man kan fortsätta delta under året på de sätt som ni önskar. 

Befolkningsenkät