Läsesalen kan inte användas från och med 18.5

Man börjar lagra möbler som ska till det nya biblioteket i Gröndals biblioteks läsesal. På grund av det så måste vi stänga salen för kundbruk från och med 18.5. Vi beklagar olägenheten!