En sommarkampanj för barnfamiljer som inspirerar till läsning 

Vanda stadsbibliotek ordnar sommarkampanjen Smaker på tungan med syftet att inspirera barnfamiljer att läsa och ta del av bibliotekets tjänster. I kampanjen kan man delta genom att göra uppgifter i anslutning till läsning och delta i evenemang som arrangeras av biblioteket. 

När man har gjort färdigt en uppgift färglägger man en del av en pappersblankett. Pappersblanketten med uppgifter hämtas från det egna närbiblioteket.Genom att lämna in den färglagda färgläggningsbilden på det egna närbiblioteket i slutet av sommaren deltar familjen i utlottningen av priser. 

Kampanjuppgifterna består av uppgifter med låg tröskel, så det är meningen att bli inspirerad av läsningens och böckernas värld tillsammans. Uppgifterna görs tillsammans med barnet och de kan göras var som helst på biblioteket. Familjerna kan själva välja vilka böcker de läser och vilken tid som används för uppgifterna. Kampanjen inleds 21.6 och avslutas 31.8. 

Uppgifterna består av  

  1. Vi besökte biblioteket och började spela läsutmaning 

  1. Vi deltog i spel/evenemang/lek som arrangerades av biblioteket, t.ex. tipspromenad utomhus i Dickursby  

  1. Vi lånade något som vi inte lånat tidigare, t.ex. diktbok/faktabok/spel   

  1. Vi frågade om boktips av en bibliotekarie  

  1. Vi bekantade oss med stigarna i Stigen till berättelsen 

  1. Vi läste en bok tillsammans under en utflykt  

  1. Vi tittade på en sagostund på webben, t.ex. Vanda stadsbiblioteks Youtube-kanal  

  2. Bild: Petrus Jauhiainen/Tikkurilan kirjasto