Heureka besöker biblioteken

Vetenskapscentret Heureka besöker biblioteken i Vanda år 2023 och tar med sig upptäckarglädje! Teman för besöken anknyter till de utställningar som för närvarande är aktuella på Heureka. Temat för höstens biblioteksbesök är antingen lek eller katastrofer. På programmet står intressanta vetenskapsgäster, Heurekas workshoppar och annat intressant! Evenemanget passar alla åldrar och är gratis. Välkommen med! 

Heureka besöker biblioteken under hösten enligt följande: 

Lumos bibliotek 28.9 kl 17.30–18.30, tema: katastrofer

Håkansböle bibliotek 5.10 kl 17.30–18.30, tema: katastrofer

Points bibliotek 9.11 kl 17.30–18.30, tema: lek

Dickursby bibliotek 15.11 kl 17.30–18.30, tema: lek