Arbetsyta Tysta rummet

Ett tyst arbetsrum för en till åtta personer. Rummet är utrustat med en vattenpunkt och wc. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 3 timmar per dag. Man är ansvarig för rummet och dess utrustning under bokningen.

Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att reservationstiden inleds, blir rummet ledigt och kan reserveras av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 8248 306, om du inte kommer att använda den.

Du städar väl upp efter dig när du har använt den reserverade tiden, så att rummet är i gott skick nästa gång det ska användas av någon.

Åldersgränsen för reservering av rummet är 13 år.

Rummet måste lämnas senast 10 minuter innan biblioteket stängs.

Bokning: Timmi 360