Användarreglerna för avgiftsbelagda lokalerna

Genom att boka och använda lokalerna i Centrumbibliotek Ode förbinder du dig att följa de användarregler som gäller för dem. Nedan finns användarreglerna för avgiftsbelagda lokaler: auditorium*, kuben, köket och Maija-salen.

1. Det bokade utrymmet jämte möbler får användas av hyrestagaren under den tid som fastställts i avtalet.
2. Vid behov kan du avboka bokningen två veckor innan den bokade tiden. Anmäl avbokningen till oss per e-post oodi.tilat@hel.fi. En bokning som inte avbokats eller som inte avbokas i tid faktureras.
3. Hyrestagaren ska vara myndig.
4. På biblioteket kan man inte ordna kurser eller regelbundna evenemang för vilka en inträdes- eller deltagaravgift tas ut (detta gäller även materialkostnader). Det går att ordna enskilda avgiftsbelagda evenemang.
5. Det maximala antalet personer som uppges för en lokal i Varaamo får inte överskridas (brandsäkerhetsrekommendationer). 
6. Efter att den bokade tiden upphört ska hyrestagaren lämna lokalen i samma skick som det var i när bokningen inleddes.
7. Hyrestagaren är skyldig att ersätta skador som lokalens användare orsakar på fastigheten eller lösöret. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.
8. Ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder eller användare.
9. Innehållet i eller karaktären på evenemang som arrangeras i en uthyrningslokal får inte strida mot Finlands lag eller god sed.
10. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i den lokal som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal om det uppdagas att reglerna ovan bryts eller har brutits.
11. Vänligen ta hänsyn till att i Ode håller vi oss till principer för tryggare utrymme [linkki tulossa]

*Om du bokar auditorium ska du dessutom beakta följande regler:

12. Man får inte äta i lokalen.
13. Maskinrummet för filmprojektorn i lokalen får inte användas av andra än personalen vid Nationella audiovisuella institutet.
14. Om du visar upphovsrättsskyddat material (t.ex. en film) i lokalen ska du ha visningsrätt för materialet.