Maijasalen

Den 240 m² stora Maijasalen ligger på första våningen och lämpar sig väl för evenemang, föreläsningar och konferenser. Lokalen är tillgänglig.

När du bokar Maijasalen förbinder du dig till att följa användarreglerna. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i den lokal som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal om det uppdagas att reglerna bryts eller har brutits.

Hur många får plats?

Läktaren rymmer 127-167 personer medan bordsgrupperna rymmer 60–100.

I Maijasalen finns en fällbar läktare med 127 sittplatser. Framför läktaren kan flyttbara stolar ställas efter överenskommelse. Då får man ytterligare 40 platser, vilket gör totalt 167 platser.

Lokalen kan också inredas med olika typer av bordsgrupper. Då dras läktaren ihop och lokalen förses med flyttbara bord och stolar. Det går att få 60 bordsplatser varifrån man ser den vita duken. Om ingen filmduk eller scen behövs kan bordsplats för 100 personer ordnas i salen.

Högst 180 personer får vistas i lokalen. Av säkerhetsskäl får man inte sitta i trappan till på läktaren. Arrangören ansvarar för att gränsen för deltagarantalet inte överskrids.

Vilken inredning går att fås till salen?

Alla arrangemang i fråga om inredningen ska avtalas två veckor innan evenemanget går av stapeln per e-post på oodi.tilat@hel.fi. Önskemål om ändringar som inkommer senare kan vi inte tillgodose. Ytterligare inredning som kan levereras enligt överenskommelse:

 • svarta skärmar (70 x 150 cm) där material kan fästas med knappnålar (1–12 st.)
 • låga bord (höjd 52 cm), t.ex. för paneldeltagare (1–10 st.)
 • högre talarpodium (höjd 90 x bredd 60 x djup 60 cm, 1–2 st.)
 • klädställningar (1–8 st.)
 • bord (höjd 74 x bredd 80 x djup 160 cm, 1–14 st.)
 • halvcirkelformade bord (höjd 74 x bredd 80 x djup 160 cm, 1–14 st.)
 • flyttbara stolar (1–100 st.)

Vad finns det för teknik i lokalen?

Tal: Det finns 4 receptorer för trådlösa mikrofoner samt mikrofonstativ. Du kan boka headset-mikrofoner eller handhållna mikrofoner, max. 4 mikrofoner / evenemang.

Ljud: För ljudåtergivning finns en 3,5 mm plugg för stereohörlurar (mini-plug). Också en DI-box och en stagebox finns (6,3 mm plugg eller XLR-pluggar). Om du behöver fler ljudspår ska du hämta egna pluggar och kablar.

Bild: I lokalen finns filmduk och videoprojektor till vilken du kan koppla din egen apparat. Vi använder HDMI- och DP-kablar. De finns i lokalen och får användas. Kom ihåg att ta med egna pluggar som är kompatibla med vår utrustning.

Mer detaljerade tekniska data

 • PA-utrustning, mixer: Soundcraft Vi2000
 • Huvudhögtalare & Sub: JBL VT4886 & VT4883
 • Projektor: Panasonic PT-RZ970
 • Det finns ett fast nät i lokalen för direktuppspelning.
 • I taket i salen finns skenor för upphängning av saker. Scenbelysningssystemet innefattar basbelysning samt några fresnel- och en profilljuskastare.
 • Projektorns bildformat 16:10 (WUXGA)
 • Projiceringens yta 5 x 2,5 m

Alla förhandsarrangemang som ska göras inför evenemanget, exempelvis installering av utrustning för direktuppspelning, ska ske inom ramen för den bokade tiden. Alla scentekniska behov ska avtalas två veckor innan evenemanget per e-post på oodi.tilat@hel.fi.

Vilka tekniska tjänster ingår i lokalbokningen och vad ingår inte?

Ingår i bokningen:

 • Teknik som avtalats två veckor på förhand tillhandahålls färdigt upplagd.
 • I början av den bokade tiden ger Odes tekniska expert råd och instruktioner för användning av den audiovisuella tekniken i lokalen (ljudteknik, belysning, projektorn).

Ingår inte i bokningen:

 • Ljudmix medan evenemanget pågår. Vi rekommenderar att man har en egen ljudtekniker på plats.
 • Justering av ljusen under evenemanget.

Vad kostar det att använda lokalen?

Information om priserna här. Lokalhyran faktureras efter evenemanget.

Om du anordnar ett offentligt evenemang som är öppet för alla i samarbete med Ode, kan du ha möjlighet att använda lokalerna gratis. Ta kontakt med oss och föreslå ett evenemang! oodi.tilat(at)hel.fi 

Hur bokar jag lokalen?

Du kan göra en preliminär bokning i Varaamo. Bokningen kan tidigast göras för ett evenemang som hålls om två veckor. Vi försöker behandla bokningen inom 10 vardagar. När din bokning har godkänts får du ett meddelande per e-post.

Vid behov kan du avboka evenemanget utan kostnad tre veckor innan det bokade datumet. Meddela avbokningen per e-post på oodi.tilat@hel.fi. En bokning som inte avbokats eller som inte avbokas i tid faktureras.

Eventuella arrangemang som ska göras på förhand i lokalen eller andra åtgärder i anknytning till bokningen ska beaktas vid bokningen och inkluderas i den tid som bokas via Varaamo. Den övergångstid på trettio minuter som syns före och efter bokningen i bokningskalendern är reserverad för bibliotekets egna arrangemang i lokalen. Den som bokar lokalen faktureras inte för övergångstiderna.

Kan jag anlita catering-tjänster till lokalen?

Jo det går att beställa catering från Odes restaurang. Beroende på Majasalens möblemang så kan man ordna catering där för 20-150 personer. I vissa fall går det också att ordna catering utanför Majasalen. 

Säkerhets- och garderobstjänster

Arrangören ansvarar för säkerheten under evenemanget. I ärenden och frågor som gäller säkerhet ska man vid behov kontakta biblioteket (oodi.tilat@hel.fi). Det finns väktare i Ode under öppettiderna, men de kan inte anlitas som ordningsvakter för enskilda evenemang. Eventuella avvikelser i fråga om säkerheten under ett evenemang ska alltid meddelas till vakterna i Ode. Om särskilda ordningsvaktstjänster krävs för evenemanget ska detta meddelas på förhand (oodi.tilat@hel.fi). Vakttjänsterna ska beställas från Palmia.

Ode tillhandahåller inte garderobstjänster för lokalen utan de måste anlitas externt. Om sådana anlitas ska detta och klädställningens läge först avtalas med Ode (oodi.tilat@hel.fi).