Odes verkstäder för skolelever och daghemsgrupper

Höstens sista verkstäder går att boka 25.9.2023 kl 9.00 på Kultus.

Centrumbiblioteket Ode erbjuder många slags verkstäder och guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper under läsåret 2023-2024. Teman i verkstäderna är till exempel: grafisk formgivning, bildkonst samt förstärkt verklighet i kombination med litteratur. Verkstäderna stöder läroplanens innehåll och fungerar bra som en del av en fenomenbaserad helhet. Vi erbjuder också guidade rundturer runtomkring på Centrumbiblioteket Ode. 

Verkstäderna kan bokas på Helsingfors stads bokningstjänst: Kultus. Verkstäderna erbjuds för tillfället på finska och svenska. Höstens sista verkstaden är Bilderna väcks till liv i bilderboken MUR för daghem- och  förskolgrupper. Under den här mediesagostunden så bekantar vi oss med den snälla björnen Mur. I boken om Mur börjar bilderna och berättelsen leva med hjälp av förstärkt verklighet. Tid: 45 min.

Grupper kan också besöka Ode på egen hand. Under ett självständigt besök kan man använda sig av färdiga uppgiftsblanketter som man kan bekanta sig med här. På ett självständigt besök kan man komma med hela gruppen/klassen och man behöver inte anmäla på förhand.

Observera verkstadens målgrupp i anmälningsskedet.  

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. Handledningen sker på svenska. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.   

Mer information fås av barn- och ungdomsteamet på Ode: oodi.lapsetjanuoret@hel.fi