Sjuornas bokprat, video och boktips

Våren 2020 gjorde Helsingfors stadsbibliotek en storsatsning på bokprat och bjöd in samtliga sjundeklassister till Centrumbiblioteket Ode. Eleverna bjöds på bokprat med många olika spännande teman i Kino Regina, och hade efter bokpratet möjlighet att låna de böcker som det bokpratats om direkt på plats. Till det svenska bokpratsteamet hörde Cecilia Eriksson, Tobias Larsson och Michelle Mattfolk från Helsingfors stadsbibliotek och Henrika Andersson, läsambassadör från Sydkustens ordkonstskola. 

Här kan man se videon från bokpratet på svenska: 
https://www.kirjastokaista.fi/sv/bokprat-for-arskurs-7-varen-2020/ 

Här kan man bekanta sig med och reservera en del av de böcker som togs upp under bokpratet:

Varelserna, skriven av Magnus Nordin

Golden Boy, skriven av Abigail Tarttelin

Caraval, skriven av Stephanie Garber

Thornhill, skriven av Pam Smy

Michelle Mattfolk, Specialbibliotekarie