Verkstäder för skolklasser och daghemsgrupper

Obs! Verkstäderna för hösten 2021 fullbokade.

Centrumbiblioteket Ode erbjuder flera olika verkstäder och handledda besök för skol- och daghemsgrupper under hösten 2021. Verkstädernas innehåll bjuder på berättelser och ordkonst, mediefostran och bildkonst. Verkstäderna stöder den nya läroplanens innehåll och passar som en del av fenomenbaserad inlärning. Verkstäderna erbjuds på finska och svenska. 
 

Daghem och förskola (4-6 –åringar):Bilderna väcks till liv i bilderboken MUR! Under den här mediesagostunden så bekantar vi oss med den snälla björnen Mur. I boken om Mur börjar bilderna och berättelsen leva med hjälp av förstärkt verklighet. Tid: 45 min.  
 

Skolklasser åk 1-4 (7-10 åringar):

Skapa bilder till berättelsen och använd ritpadda:
Under verkstadens gång lyssnar vi till en berättelse som vi sedan illustrerar på rittabletten i par eller små grupper. Bilderna kan senare användas i skolan i en utställning eller som hjälp i berättarövningar. Tid: 1 h 30 min.

På spaning efter diktskatten:  (hålls oktober/november 2021 > kan bokas senare i september!)
I den här verkstaden ger vi oss ut på ett riktigt diktäventyr och antar utmaningar för att lyckas få tag på diktskatten.  Vi funderar tillsammans kring vad skattens dikter handlar om och hurdant budskap de har och skapar också egna dikter. Tid: 1 h
 

Skolklasser åk 5-9 (11-15 åringar):


Skapa ny pärm till boken:
I början av verkstaden presenteras några böcker som deltagarna får välja bland. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt, man jobbar i grupp eller par. Pärmen skapas i programmet Canva och de färdiga pärmarna kan användas i skolan för att presentera böckerna för de andra eleverna.  Tid 1 h och 30 min.

Ode erbjuder också guidade rundturer för grupper. 

Verkstäderna och rundturerna går att boka på Helsingfors stads bokningstjänst Kultus


Grupperna kan också besöka Ode på egen hand, då kan man pröva på uppgifter som kan göras av gruppen tillsammans självständigt, uppgifterna går att se på här: Uppgifter för skolklasser. På ett självständigt besök kan man komma med hela gruppen. Läraren eller grupphandledaren är under besöket ansvarig för att grupperna håller säkerhetsavstånd och sköter handhygienen. Observera att personalen kan behöva begränsa mängden grupper på barnavdelningen om där samtidigt finns för många. Man behöver inte boka tid för ett självständigt besök. 
 

Observera att man inte får besöka biblioteket om man har sjukdomssymptom. Då vi ordnar verkstäderna så följer vi THL:s aktuella riktlinjer gällande coronavirussituationen. Enligt de restriktioner som gäller just nu så kan vi ta emot hela klasser. Läraren eller gruppens handledare är ansvarig för att grupperna håller säkerhetsavstånd och sköter handhygienen. I verkstäderna arbetar deltagarna i par och använder samma arbetsverktyg. Vi rekommenderar att alla över 12 år använder munskydd. 


Mer information fås av barn- och ungdomsteamet på Ode: oodi.lapsetjanuoret@hel.fi