Åldersgränsen för meröppna bibliotek är i kraft tills vidare

I alla meröppna bibliotek inom Helsingfors stadsbibliotek tas en servicebegränsning i bruk, det vill säga i biblioteken i Hertonäs, Degerö, Drumsö, Sveaborg och Vik.

Den servicebegränsningen innebär att personer som är under 15 år inte kan logga in på biblioteken under meröppettiderna. De kan dock använda sig av de meröppna bibliotekens tjänster tillsammans med sin vårdnadshavare. Dessutom ökas bevakningen under meröppettiderna, vilka ändras så att besökstiderna infaller främst på förmiddagarna. Tidsbegränsningarna tas i bruk på torsdagen 23.6.2022 och är i kraft tills vidare..

Servicebegränsningen beror på upprepade ordningsstörningar i de meröppna biblioteken. Under meröppettiderna har man till exempel inte registrerat sig, biblioteken har stökats till och de övriga kunderna har störts. Man vill ta itu med problemen snabbt så att de inte utvidgas. Målet är att lugna ner situationen och göra användningen av biblioteken på egen hand till bekväma och trygga för alla bibliotekskunder. Begränsningsåtgärderna är tidsbegränsade, och personer under 15 år får fortfarande självständigt tillträde till biblioteken under alla andra öppettider. Begränsningarna gäller i de första meröppetbiblioteken i Helsingfors. Det är därför nödvändigt att vidareutveckla konceptet för meröppet bruk så att det lämpar sig allt bättre för storstadens bibliotek.

Anvisningar för vistelse i meröppna bibliotek:

Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek som har ett system som gör att besökarna kan använda biblioteket på egen hand. Därför kan biblioteket användas också utanför de egentliga öppettiderna.

Man loggar in i det meröppna biblioteket med sitt eget bibliotekskort och pinkod. Kunderna ansvarar för vem de släpper in i det meröppna biblioteket med sitt bibliotekskort.

Ingen personal är på plats men utrymmet övervakas med hjälp av kameror och annan teknisk utrustning. I ett meröppet bibliotek kan man oftast låna, returnera, använda kunddatorer och läsa tidningar. Man kan också till exempel arbeta eller hålla ett möte.

Personalens servicetider och meröppettiderna finns på respektive biblioteks egna Helmet-sidor: www.helmet.fi/bibliotek