Hertonäs bibliotek och ungdomsgården Hertsi snart under samma tak i närservicecentret Hertsi

Biblioteks – och ungdomstjänsterna i sydöstra Helsingfors förnyas då Hertonäs bibliotek och ungdomsgårdarna vid Rävvägen och Hertonäs strand flyttar in i samma lokaler i närservicecentret Hertsi. 19.3.2020 öppnas biblioteket och ungdomsgården Hertsi i de nya lokalerna och verksamheten i de gamla lokalerna avslutas.

Hertonäs bibliotekets och Hertsi ungdomsgårdens invigningsfest inställd på grund av coronavirusrekommendationerna. Biblioteket och ungdomsgården ska öppnas normalt på torsdagen 19.3 kl. 10 om nya instruktioner inte anges av myndigheterna.

Närservicecentret Hertsi har ett utomordentligt läge invid Hertonäs metrostation. Det är lätt att komma till Hertonäs bibliotek och till ungdomsgården Hertsi. Öppettiderna är långa. Biblioteket kommer att vara öppet mån.– tor. kl. 8–21, fre. kl. 8–20, lör. kl. 8–20 och sön. kl. 12–18. Under vardags- och lördagskvällar är biblioteket meröppet, dvs. du kommer in på biblioteket med ditt bibliotekskort mån.– tor. kl. 20–21, fre.- lör. kl. 16–20 och sön kl. 16-20. Ungdomgården Hertsi är öppen mån.– tor. kl. 20–21, fre. kl. 10–22, lör. kl. 15–22 och sön kl. 14–21.

I Helsingfors finns inget annat ställe där ett bibliotek och en ungdomsgård verkar i samma lokaler. Sedan gammalt finns bibliotek och ungdomsgårdar i samma hus, t.ex. i Månsasgården, köpcentret Saari i Degerö, i Stoa och i Gamlasgården, men det har aldrig för hänt att funktionerna har kombinerats i samma rum.

”Ungdomarna har via KrutBudgeten starkt varit med och påverkat verksamheten i och öppettiderna för ungdomsgården Hertsi. Öppettiderna är långa och ungdomsgården är öppen varje dag. Ungdomarna har varit med om att skapa en konstvägg till rummet Olotila och de ska i framtiden fungera som kamrathandledare, hjälpledare och studiomästare. Vi kommer också att få att få det kafé ungdomarna länge önskat. ’Hertsin euron kahvila’ öppnar för ungdomar på hösten”, säger verksamhetsledare Sari Granö på Hertonäs ungdomsarbetsenhet glatt.

”Det är bäst när ytterdörren öppnas titt som tätt och när invånarna tar till sig biblioteket som sitt eget. En fyndar bland hyllorna, en annan bläddrar i en dagstidning och en tredje kanske läser bland jättepotatisarna i Sagokastrullen. Var och en hittar det hen behöver i biblioteksrummet”, säger bibliotekschef Anne Mankki.

Inredningen i Hertonäs bibliotek och ungdomsgården Hertsi har planerats av Rune & Berg Design. Lokalerna är färgglada och tilldragande. Antalet kvadratmeter är mindre än förut, men planerarna har särskilt strävat efter att lokalerna ska vara funktionella och trivsamma.