Reservationssystemet förnyades i Iso Omenas, Hagalunds, Gäddviks och Bredviks bibliotek

Att avhämta sina reservationer får ett nytt system i Esbo stadsbibliotek. Förändringen har skett gradvis och tisdagen den 18.5 hade turen kommit till biblioteken i Iso Omena, Hagalund, Gäddvik och Bredvik.

Efter förnyelsen finns reservationen inte längre under ditt eget namn eller ditt alias, utan de ordnas enligt hyllnummer och specifika reservationskoder.

Hur hittar jag min reservation i fortsättningen?

De inkommande reservationerna ställs i hyllan enligt den reservationskod som getts till det reserverade materialet.Du hittar reservationskoden vid punkten Reservationens hyllplats i ankomstmeddelandet som har anlänt som e-post eller textmeddelande. Tyvärr syns inte reservationskoden i nätbiblioteket, i biblioteksappen Taskukirjasto eller i reservationsmeddelandet som anländer som brev.

Meddelandet om avhämtningsbara reservationer skickas från adressen varausilmoitukset@espoonkirjastot.fi

Ifall du inte har med dig din reservationskod när du kommer till biblioteket så kan du kolla upp alla dina reservationers reservationskoder vid låneautomaten:

  1. Tryck Kolla dina reservationer på automatens skärm.
  2. Läs bibliotekskortets streckkod med automatens streckkodsläsare.
  3. Tryck in din PIN-kod på skärmen eller från tangentbordet.
  4. På skärmen syns en lista på avhämtningsbara reservationer och deras reservationskod.
  5. Tryck på Kvitto-knappen om du vill ha dina reservationskoder utskrivna.

Reservationskoden består av två delar, en bokstav och en siffra (t.ex. A 15). Leta först upp reservationskodens bokstav i reservationshyllan. Reservationerna i denna sektion är sedan i nummerordning. Vid hyllorna finns skyltar som hjälper dig att hitta rätt hyllplats och din egen reservation så snabbt som möjligt.

Allt reserverat material kommer i fortsättningen att hittas i samma reservationshylla förutom konsolspel, som också i fortsättningen avhämtas vid servicedisken. Reservationer gjorda av instanser som till exempel skolor och daghem placeras skilt från andra reservationer och sorteras enligt namnet på bibliotekskortet, med tanke på den stora reservationsmängden.

Om du behöver hjälp med att hitta din reservation så hjälper personalen dig gärna.

Varför denna förändring?

Reservationernas avhämtning är en del av en större förändring i bibliotekets reservationssystem. I Helmet-biblioteken har antalet reservationer stigit stadigt med ungefär 20% i året redan under flera års tid. Det nya arbetssättet försäkrar att vi även i fortsättningen kan placera det stigande antalet reservationer på ett tillförlitligt och smidigt sätt för kunderna att avhämta.

Förändringen ökar också på våra kunders informationssäkerhet, eftersom kundernas namn i fortsättningen inte kommer att synas på reservationskvittot.