Avgiftsbelagda utskrifter från och med den 24.11.

Esbo stadsbibliotek inför stegvis avgift för utskrifter. På Iso Omena bibliotek blev utskrifter avgiftsbelagda från och med den 24.11. Samtidigt tar vi i bruk ett enklare och säkrare system för utskrifter.

Att skriva ut dokument kommer i framtiden att kosta 0,20 euro per sida. Utskrifterna kan betalas med kort eller genom elektronisk betalning. Vi tar inte emot kontantbetalning.

Det är fortsättningsvis gratis att skriva ut då ärendet gäller arbetssökning, utkomststöd, sociala förmåner eller invandring. För barn är det också gratis att skriva ut. För gratis utskrivningar gäller maxantalet 20 sidor per gång. Personalen hjälper till med de avgiftsfria utskrivningarna under servicetiderna.

Att kopiera är gratis tills vidare.

Anledningen till att systemet ändrar är för att förbättra kundernas datasäkerhet. Dessutom föreligger ekonomiska och ekologiska orsaker bakom beslutet. Mängden utskrifter vid stadsbiblioteket är enorm – upp till 2,5 miljoner utskrifter per år. Detta är både ekonomiskt och ekologiskt ohållbart. Bibliotekets uppmaningar om sparsamt utskrivande har inte haft önskad ekonomisk inverkan.

Dessutom innebär det nuvarande systemet en risk för att kundernas personliga uppgifter, så som personnummer och läkarintyg, hamnar i fel händer. Detta kan i värsta fall leda till identitetsstöld. Det nya systemet skriver ut pappren först när kunden själv lösgör dem vid maskinen.

Det nya systemet möjliggör också utskrivning via kundens egen dator, smarttelefon eller dylikt. Personalen kan hjälpa dig med detta.